Giỏ hàng

BÀI DỊCH TỘI PHẠM VÀ GIÁO DỤC

Some people think that sending criminals to prison is not effective. Education and job training should be used instead. Do you agree or disagree?

Những năm gần đây đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của criminals, cái mà đang trở thành một heated topic of controversy. Một số người tin rằng imprison sentence trở nên không hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ tội phạm, so, cung cấp cơ hội giáo dục và đào tạo nghề sẽ trở thành một phương án cost-effective hơn. Theo quan điểm cá nhân, tôi chỉ đồng ý với quan điểm trên ở một vài khía cạnh since tôi bị thuyết phục rằng both aforementioned factors should be imposed together.

Trên một mặt, có một số lý do vì sao bản án tù đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giảm tỷ lệ tội phạm. Thứ nhất, khi bị mất tự do và sống những ngày đằng sau song sắt, người phạm tội sẽ có thời gian để rehab và ăn năn hối cải về những hành vi bọn họ đã gây ra trong quá khứ. Bằng chứng chỉ ra rằng bản án tù là một trong những hiện thân của công lý và công bằng trong xã hội; so, khi một người thực hiện một hành vi trái pháp luật, họ cần phải nhận hình phạt thích đáng để đảm bảo trật tự xã hội. Hơn nữa, các nhà tù không chỉ là nơi giam giữ tội phạm khỏi những người vô tội mà còn là một lời nhắc nhở về hậu quả của việc vi phạm luật pháp. Nếu như không có án tù, những người có dự định phạm tội sẽ không cảm thấy e ngại trong việc phá vỡ luật pháp, cái mà sẽ result in sự bất ổn xã hội.

Trên một mặt khác, tôi bị thuyết phục rằng các biện pháp khác, chẳng hạn như giáo dục nghề nghiệp và bài học đạo đức, cái mà cần được chú ý với high attention. Thứ nhất, khi nhận được giáo dục toàn diện về những hậu quả của việc phạm tội, những học sinh có thể nâng cao nhận thức của mình về những cám dỗ của tệ nạn xã hội, cái mà giúp họ phân biệt được giữa cái đúng và sai, deterring them from committing the crime. Những nghiên cứu khoa học gần đây indicate that trẻ em rất tò mò và bị hấp dẫn bởi những hành vi sai trái, bởi vì bọn chúng sẽ nhận được sự tán thưởng và hâm mộ từ bạn bè xung quanh; hơn thế nữa, bọn chúng có thể khẳng định bản thân mình bởi những hành động được xem là ngầu (cool actions). Do đó, nâng cao nhận thức và thay đổi mindset của chúng are of paramount importance. Thứ hai, nghèo đói tạo ra căng thẳng và tuyệt vọng (hopelessness and desperation). Khi cảm thấy quá khó khăn để make ends meet, nhiều người chuyển sang thực hiện hành vi trộm cắp, cướp hoặc các hành vi bạo lực khác để có được hàng hóa vật chất (obtain material goods) mà họ không thể đạt được thông qua các biện pháp hợp pháp (attain through legitimate means). Vì vậy, việc tạo ra công ăn việc làm cho những người có hành vi phạm tội sẽ là một biện pháp an toàn để có thể hướng họ to the right direction.


Tóm lại, mặc dù thi hành án tù có một vài điểm tích cực, tôi một lần nữa tái khẳng định quan điểm của tôi rằng sự kết hợp của giáo dục và đào tạo nghề có thể thực sự tạo ra sự khác biệt trong cuộc chiến chống tội phạm.

Danh mục tin tức