Giỏ hàng

BÀI DỊCH THIẾU LƯƠNG THỰC

One of the most important issues facing the world today is a shortage of food and some think genetically modified foods are a possible solution. To what extent do you agree or disagree?

Những năm gần đây đã chứng kiến nạn đói toàn cầu (the world hunger) và mất an ninh lương thực (food insecurity), which has become the heated topic of controversy. Một số người có quan điểm rằng thực vật biến đổi gene (genetically modified foods) sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc solving famine and poverty. Theo quan điểm riêng của tôi, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm nêu trên.

It is undeniable that cây trồng biến đổi gen has a pivotal role to play in the sự sống còn của nhân loại vì chúng cho phép nông dân tạo ra năng suất cây trồng cao hơn (generate higher crop yields) với chi phí thấp.

 Thứ nhất, trong quá khứ, khi công nghệ sinh học (biotechnology) vẫn chưa đạt được sự thịnh vượng của nó, người làm nông đã phải đối mặt (confront) với rất nhiều khó khăn và thử thách (obstacles) bởi vì cây trồng của họ bị tấn công bởi sâu hại (pests) và thời tiết khắc nghiệt (harsh weather condition), cái mà làm giảm năng suất của nông nghiệp. Tuy nhiên, it is now no longer the case since các kỹ sư thực phẩm có thể sửa đổi (modify) các sinh vật (organisms) theo cách tốt hơn, giúp chúng kháng thuốc trừ sâu hơn (resistant to pesticides) và chịu được (tolerant) thời tiết khắc nghiệt (changeable weather condition). Do đó, nông dân có thể giảm chi phí thuốc trừ sâu (pesticide costs) và sản xuất được nhiều vụ hơn.

 Thứ hai, thanks to GM crops, ngày càng có nhiều food được sản xuất trên diện rộng, cái mà dẫn đến giảm giá sản phẩm, từ đó cho phép công chúng tiếp cận bình đẳng hơn với nguồn cung cấp thực phẩm trên toàn cầu (allows the general public to have more equal access to food supplies globally). This could be observed in the case of Châu Phi, especially sa mạc Sahara, nơi trồng cây thông thường đã trở thành một nhiệm vụ bất khả thi (where conventional tree planting has become an impossible task), tuy nhiên, càng nhiều ứng dụng khoa học được ứng dụng vào nghiên cứu cây trồng mới, càng nhiều hy vọng cho tương lai của những công dân ở đất nước thế giới thứ ba này (third world country) có thể thoát khỏi nghèo đói và khủng hoảng lương thực (food crisis).

 Thứ ba, evidence reveals that thực phẩm biến đổi gen cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng hơn thực phẩm thông thường, which should be paid with high attention. This could be observed in the case of khoai tây, một trong những lương thực chính (one of the primary food staples) của thế giới phương Tây. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi một viện dinh dưỡng có trụ sở tại Hoa Kỳ, (According to a research study conducted by a nutrition institute based in the United States), một củ khoai tây biến đổi gen cung cấp lượng chất dinh dưỡng tương đương với hai củ khoai tây thông thường, cái mà có thể dẫn đến việc giảm tiêu thụ thực phẩm hàng ngày trong khi vẫn duy trì được lượng khuyến nghị hàng ngày có giá trị dinh dưỡng cần thiết cho một người khỏe mạnh. (This could result in a widespread drop in daily food consumption while still maintaining the recommended daily intake of nutritional value needed for a healthy person.)

 Để kết luận, it is irresistible that tình trạng thiếu lương thực là một trong những vấn đề cấp bách nhất (head-aching phenomenon) mà thế giới đang phải đối mặt. In order to sold this heated issue, only by phân bổ nhiều ngân sách hơn cho nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp could loài người đảm bảo được sự phát triển bền vững.

Danh mục tin tức