Giỏ hàng

BÀI DỊCH TIẾNG ANH

TOPIC 6

The advantages of the spread of English as a global language will continue to outweigh its disadvantages. To what extent do you agree or disagree?

Những năm gần đây đã chứng kiến sự thống trị (dominance) của Tiếng Anh trong cộng đồng ngôn ngữ toàn cầu, which has become a subject of intense debate. Một số người cho rằng sự phổ biến của English as a global language sẽ tiếp tục eclipse its pitfalls. From personal perception, this heated phenomenon contains both merits and demerits, which will be elaborated in the following essay.

Trên một mặt, it is undeniable that sự phát triển rộng rãi của một ngôn ngữ thống trị sẽ có một tác động to lớn trong việc xóa bỏ rào cản địa lý và hỗ trợ cross-cultural communication. Thứ nhất, trong quá khứ, khi các ngôn ngữ toàn cầu chưa đạt được sự thịnh vượng của nó, nền tảng văn học, y khoa, khoa học bị bó hẹp trong phạm vi một ngôn ngữ nhất định, chẳng hạn như văn học Trung Hoa hay Y học Pháp. Tuy nhiên, nhờ vào sự đóng góp không mệt mỏi của English nói riêng và các ngôn ngữ toàn cầu nói chung, a common language has removed communication barriers and increases convenience cho nhân loại, kéo mọi người lại gần với tinh hoa của xã hội loài người. Thứ hai, càng nhiều các dân tộc cùng sử dụng chung một hệ ngôn ngữ, càng nhiều thuận lợi hơn cho việc giao thương, làm ăn và xuất nhập khẩu. Lấy người Hong Kong và Singapore là những ví dụ minh họa, in order to tăng cường giao lưu hợp tác với các nước phương Tây, giới trẻ ở đây có thể sử dụng English as a second language, alongside với Chinese, cái mà có thể tạo ra một lượng lớn giá trị thặng dư trong kinh tế.

Albeit the aforementioned merits, one might argue that the rise of a global language would endanger other languages, which should be paid with high attention. Thứ nhất, khi lớn lên trong môi trường đa ngữ hay song ngữ, trẻ em sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc định hình tư duy ngôn ngữ, phản xạ trong giao tiếp bởi vì bọn chúng còn quá trẻ để có thể master những techniques này. Về lâu về dài, chúng sẽ mất nhiều thời gian hơn trong việc phân biệt được giữa tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài, hindering them from hòa nhập với các trẻ em bản xứ. Hơn thế nữa, bằng chứng chỉ ra rằng ngôn ngữ đặt một nền tảng vững chắc cho nhận diện văn hóa, cái mà có thể giúp phân biệt được sự khác nhau giữa các dân tộc. For example, khi nhìn thấy mẫu tự Kanji, Hebrew, hay Hangul, người ta lập tức nhớ tới nhận diện của các nước Nhật Bản, Israel và Hàn Quốc respectively; therefore, neglecting ngôn ngữ mẹ đẻ for một ngôn ngữ ngoại nhập là một sự mất mát lớn không những cho dân tộc họ mà còn cho toàn nhân loại.

In conclusion, mặc dù việc over-dependence on ngôn ngữ thống trị có thể dẫn tới những khó khăn trong việc phân biệt văn hóa và khả năng tiếp nhận, I once again reaffirm my position that đây là một xu hướng desirable, which could kết nối mọi người và thúc đẩy văn minh nhân loại.

Danh mục tin tức