Giỏ hàng

BÀI DỊCH TECHNOLOGY COMMUNICATION

  1. Technology versus people’s interaction

Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology.

In what ways has technology affected the types of relationships that people make? Has this been a positive or negative development?

Những năm gần đây đã chứng kiến sự phát triển rộng rãi của state-of-the-art technology, cái mà đang làm cách mạng toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Một số người cho rằng sự giao tiếp face to face giữa con người đã bị thay đổi bởi tác động của công nghệ. Những tác động đó sẽ được elaborated trong bài essay dưới đây, trước khi considering rằng nó là tích cực hay tiêu cực.


To begin with, it is undeniable that công nghệ đã có một vai trò quan trọng trong việc tác động đến các mối quan hệ trong công việc, và đời sống xã hội. Thứ nhất, nhờ vào các ứng dụng của điện thoại và Internet, nó đã cho phép các doanh nhân ở các quốc gia khác nhau tương tác mà không cần face-to-face connection, cái mà tiết kiệm thời gian và năng lượng. Trong quá khứ, nếu con người muốn thương thuyết về các điều khoản hợp đồng quốc tế, bọn họ phải di chuyển đến địa điểm gặp mặt để đối thoại, cái mà rất bất tiện và tốn kém. Tuy nhiên, it is now no longer the case since họ có thể đàm phán ngay tại công ty của mình bằng cách gọi video call trong các online conference với sự giúp đỡ của một đường truyền internet tốt. Thứ hai, các mạng xã hội, như Facebook hoặc Twitter, đã đạt được sự thịnh vượng của chúng trong những năm gần đây, cái mà cho phép users giữ liên lạc với nhau, kết bạn mới với những người có chung sở thích và họ có xu hướng tương tác qua máy tính thay vì gặp mặt trực tiếp. Nếu như không có sức mạnh của công nghệ, mối quan hệ của họ sẽ bị bó hẹp trong vòng bạn bè ở trường, công ty hoặc cộng đồng xung quanh, hardly could they widen their circle of friends and widen their knowledge with people having same hobbies or interests.

Một mặt, những phát triển này có thể cực kỳ tích cực. To be more specific, hợp tác giữa mọi người ở các quốc gia khác nhau sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều khi giao tiếp bi giới hạn. Ngày nay, thanks to email, điện thoại hoặc video call, gần như các cuộc gặp mặt trực tiếp và công việc có thể được giải quyết chỉ bằng 1 cú click chuột. Mặt khác, xu hướng này cũng không hoàn toàn thoát khỏi những hệ lụy. Sự sẵn có của các công nghệ truyền thông mới sẽ có thể dẫn đến sự cô lập giữa mọi người và không khuyến khích sự tương tác thực sự. Về lâu về dài, việc thiếu những mối quan hệ tương tác sẽ dẫn đến những tư tưởng tiêu cực, bệnh trầm cảm và các hành vi chống đối lại xã hội, cái mà pose a great threat to sự phát triển ổn định của cá nhân và xã hội


Tóm lại, mặc dù công nghệ giao tiếp hiện đại chắc chắn đã cách mạng hóa việc giao tiếp giữa mọi người, nhưng không phải tất cả các kết quả của cuộc cách mạng này đều tích cực. In order to achieve sustainable development, maximizing the merits and minimizing the demerits should be paid with high attention.


 

Danh mục tin tức