Giỏ hàng

BÀI DỊCH STRESS

TOPIC 37

What are the factors that cause stress and how to cope with stress?

Những năm gần đây đã chứng kiến tỉ lệ đáng báo động của số lượng người suffering stress, depression và mental illnesses, which has become a heated topic of controversy. Several core reasons leading to stress will be elaborated in the following essay before feasible remedies are suggested.

To begin with, it is obvious that cuộc sống ngày nay is full of invisible áp lực và fast-paced lifestyle đã khiến mọi người khó có đủ thời gian giải trí cũng như phục hồi lại năng lượng. Thứ nhất, trong quá khứ, khi cuộc sống vẫn maintained its stabilization, con người có thể dễ dàng cân bằng được giữa công việc và cuộc sống, cái mà có thể cho phép họ có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình, các mối quan hệ xung quanh ngoài giờ làm. Tuy nhiên, ở một số nước phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, người làm công bị chôn vùi trong những dead-end job và bọn họ bị mắt kẹt sau bàn làm việc từ sáng đến đêm muộn, preventing them from escaping from heavy workload and monotonous lifestyle; hence, stress and depression have gained its popularity in the society. Thứ hai, in order to sống trong xã hội materialistic ngày nay, mọi người phải nỗ lực hơn bao giờ hết để không bị bỏ lại trong rat race; therefore, sức ép để kiếm tiền, lo lắng cho gia đình và gánh nặng gia đình trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. To be more specific, nếu một người đàn ông muốn cưới vợ và xây dựng gia đình, họ phải được xem là thành công và thành đạt trong mắt người phụ nữ, such as có một địa vị xã hội cao, tài sản và sức khỏe, cái mà đã trở thành một nhiệm vụ bất khả thi với những thanh niên trong độ tuổi 22 đến 33; so, long term stress and pressure are unavoidable.

In order to alleviate/ mitigate stress coped in life, I hold a common belief that not only the government but also the individual should both hold this shared-responsibility. Thứ nhất, nhiều tiền hơn nên được allocated vào phúc lợi xã hội và an sinh, cái mà có thể nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, cũng như giảm đi những áp lực kinh tế. Nếu chi phí cho học hành, y tế, hay thực phẩm được hỗ trợ một cách đáng kể, người dân sẽ không còn cảm thấy quá áp lực để làm overtime, bọn họ sẽ dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống và xây dựng các mối quan hệ. Another worth-mentioning point is that mỗi cá nhân cần cân bằng lại giữa công việc và cuộc sống; bọn họ nên be aware that sức khỏe, hạnh phúc và satisfaction là những nhân tố quan trọng nhất của cuộc đời, not tiền bạc và công việc. Henceforth, tập trung vào những thứ ưu tiên như gia đình và chất lượng cuộc sống should be paid with high attention.

Tóm lại, it is evident that công việc nặng nề và sức ép trong cuộc sống are the main culprits của căng thẳng. Only with the constant efforts from not only the government but also the individual could humankind có thể thoát khỏi những áp lực trong this fast-changing society.

Danh mục tin tức