Giỏ hàng

BÀI DỊCH NATURAL WORLD

People have little understanding of the importance of the natural world. What are the reasons and how can people learn more about the natural world?

Những năm gần đây đã chứng kiến sự deterioration của thế giới tự nhiên, cái mà đang pose a great threat to xã hội loài người. As a matter of fact, nhiều người acquire shallow understanding về tầm quan trọng của thế giới tự nhiên đối với sự tồn tại của con người. Một số nguyên nhân attributed tới vấn đề nóng hổi này sẽ được elaborated trong bài essay dưới đây, trước khi giải pháp khả thi được vẽ ra.


Trong xã hội biến chuyển không ngừng ngày nay, hầu hết mọi người đều thiếu hiểu biết nghiêm trọng (have a severe lack of understanding) khi nói đến (when it comes to) vai trò của thiên nhiên trong cuộc sống của họ, và điều này có thể được explained cho một số lý do. Thứ nhất, như là một kết quả của quá trình đô thị hóa, hầu hết các thành phố hiện đại ngày nay đã trở thành những concrete jungle, without the existence của thiên nhiên. As a result, con người không gần gũi với thiên nhiên as they used to be và do đó; họ không đánh giá cao hoặc không hiểu tầm quan trọng của nó đối với hệ sinh thái, cũng như sự tồn tại của living creatures. Another worth-mentioning point is that nó không được delivered trong môi trường trường học, nơi mà sẽ nuôi dưỡng những thế hệ next-generations. To be more specific, trẻ em ngày nay dành thời gian rảnh để chơi game trên máy tính hoặc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thông minh hoặc TV, trong khi các chương trình học tập tại trường thì lại quá theoretical, cái mà có xu hướng cô lập chúng khỏi thế giới tự nhiên. Consequently, trẻ em might lớn lên without any concept về sinh học, động vật và sự cần thiết của môi trường.

In order to resolve this heated issue, tôi bị thuyết phục rằng không những chính phủ mà mỗi cá nhân cần phải both hold this shared-responsibility. Thứ nhất, các thành phố cần phải được constructed để trở nên xanh hơn và thân thiện với môi trường hơn để khuyến khích city-dwellers pay more attention hơn vào các vấn đề môi trường. To be more precise, chính quyền địa phương cần kết hợp không gian xanh lớn hơn vào các thành phố để mọi người được khuyến khích dành nhiều thời gian hơn trong tự nhiên hàng ngày, while các đường phố phải được shaded bởi cây, và công viên lớn trong mỗi khu phố cần phải được provided. Ngoài ra, trẻ em cần được dạy về tầm quan trọng của thiên nhiên trong trường học để có thể nâng cao nhận thức của chúng về các vấn đề nóng hổi như deforestation, global warming hay climate change. Những môn học như vậy cần phải là một phần bắt buộc trong mọi giáo dục ngoại khóa của trẻ em, cái có thể được ensured thông qua các chuyến đi thực tế tới bảo tàng, thủy cung hoặc công viên để đảm bảo rằng các thế hệ tương lai nhận thức rõ tầm quan trọng của thiên nhiên và cách sống hòa hợp với nó.


Tóm lại, sự thờ ơ đối với môi trường tự nhiên stems from tốc độ đô thị hóa tăng nhanh và sự thiếu đầu tư vào hệ thống giáo dục. In order to resolve this heated topic of controversy, tôi bị thuyết phục rằng only with the constant effort from each individual can this head-aching phenomenon be tackled in the foreseeable future.

Danh mục tin tức