Giỏ hàng

BÀI DỊCH MÔN HỌC

Some systems require students to specialize in a limited range of subjects. Other systems require students to study a wide range of subjects. What are the benefits of two education systems and which is better?

Những năm gần đây đã chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong chương trình daỵ học và phương pháp giáo dục, cái mà đang trở thành heated topic of controversy. Một số hệ thống cho rằng học sinh chỉ nên tập trung vào một số môn học nhất định để có định hướng nghề nghiệp tốt hơn, while các hệ thống khác lại favor việc giảng dạy rất nhiều môn khác nhau cùng một thời điểm. Giá trị cốt lõi của hai phương pháp này sẽ được phân tích trong bài essay dưới đây, trước khi considering which one is the best method to approach.

Để bắt đầu, evidence reveals that khi học sinh trung học được tiếp cận nhiều môn học khác nhau trong trường học, bọn họ có xu hướng trở thành những người trưởng thành toàn diện hơn (well-rounded/ oriented). Thứ nhất, nhờ vào những đóng góp không mệt mỏi của các môn tự nhiên, khoa học và xã hội, sinh viên có những cơ hội quý giá để tiếp cận với nguồn kiến ​​thức vô tận về các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, cái mà có thể cho phép họ áp dụng vào cuộc sống hàng ngày và giải thích nhiều sự kiện xung quanh họ. For example, những bài học địa lý giúp học sinh rất nhiều trong những chuyến đi đến những vùng đất hoang vu hẻo lánh, họ có thể chuẩn bị tốt các dụng cụ cần thiết cho các loại địa hình và điều kiện thời tiết khác nhau, while kỹ năng đọc bản đồ cho phép họ prevent from being disoriented. Thứ hai, càng nhiều các môn học bọn chúng đào sâu vào, càng nhiều những ham mê, sự thích thú và khả năng tiềm tàng bọn chúng có thể khám phá. Một học sinh giỏi anh văn có thể trở thành một giáo viên anh văn hoặc nhà dịch thuật giỏi, tuy nhiên, nếu chúng được tiếp xúc với sinh học, y học hay giải phẫu học, bằng kĩ năng anh văn vốn có, chúng có thể phát triển thêm kiến thức mới và trở thành một bác sĩ tài năng trong tương lai.

Tuy nhiên, tôi tin rằng việc chuyên môn hóa trong các môn học cụ thể (specialization in specific subjects) là một sự lựa chọn tốt hơn. Thứ nhất, đối với sinh viên, điều này làm tăng khả năng học tập và hiệu suất làm việc của họ, giúp họ có thể tập trung vào việc hoàn thành mục tiêu họ đã chọn without any distraction. To be more specific, since sinh viên chỉ nghiên cứu các chủ đề mà bọn chúng quan tâm, họ có thể đạt đến đỉnh cao trong học tập của mình và dễ dàng đạt được thành công, cái mà có thể thấy trong các học sinh chỉ chuyên tâm học các môn nghệ thuật, thể thao hay ngành nghề cụ thể. Ngoài ra, việc giảm những môn học không cần thiết cũng đồng nghĩa với (will also mean) nhiều thời gian rảnh rỗi hơn có thể được allocated cho sinh viên, such as tham gia các hoạt động xã hội, làm tình nguyện, cũng như phát triển các kỹ năng khác. Đối với các nhà giáo dục, sự nhấn mạnh vào hạn chế môn học (the emphasis on limited subjects) cho phép giáo viên một phạm vi giảng dạy hẹp hơn (a narrower teaching scope), cái mà làm cho chương trình giảng dạy trở nên dễ dàng hơn.

Tóm lại, mặc dù việc đa dạng hóa các môn học khác nhau có thể giúp sinh viên trở nên thông thái và toàn diện hơn, I once again reaffirm my position that việc tập trung vào chuyên ngành sẽ trở thành xu hướng mới trong tương lai.

Danh mục tin tức