Giỏ hàng

BÀI DỊCH FACE-TO-FACE INTERACTION

The use of social media is replacing face-to-face interaction among people in society. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Những năm gần đây đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của the internet platform, cái mà đang làm cách mạng cách loài người giao tiếp. Một số người cho rằng sự xuất hiện của những phương tiện giao tiếp mới, such as social network và telecommunication tools đang thay thế traditional conversation among people. Mặc dù xu hướng này có một số điểm lợi, I am convinced that điểm hại của nó thì more significant, which should be taken into account.

Trên một mặt, sự phổ biến rộng rãi của các nền tảng truyền thông xã hội exerts several benefits bởi vì the need for gặp mặt trực tiếp đã bị eliminated. Thứ nhất, khi sử dụng các phương thức kết nối mới như chat, chia sẻ tin nhắn, bình luận, Internet users có thể trao đổi ý kiến ​​và giữ liên lạc với bạn bè và đồng nghiệp constantly with low cost. Trong quá khứ, khi nền tảng giao tiếp này chưa đạt được sự thịnh vượng của nó, mọi người phải di chuyển một quãng đường dài để gặp nhau, gửi thư điện tín hoặc thư tay, cái mà rất tốn thời gian, công sức và tiền bạc. Tuy nhiên, thanks to sự cống hiến không mệt mỏi của nền tảng internet, khoảng cách địa lý và thời gian đã được narrowed một cách đáng kể, cái mà thúc đẩy sự tiện lợi và ý nghĩa kinh tế cho con người. Thứ hai, as a result of the Corona Virus Pandemic, mọi tương tác trực tiếp ngoài xã hội đã bị hạn chế đi đáng kể bởi vì giãn cách xã hội và society lockdown; vì vậy, giao tiếp thông qua các phương thức online trở thành một cost-effective methods, cái mà có thể smooth out cuộc trao đổi và giúp mọi người bảo vệ sức khỏe. Nếu như không có Facebook hay SMS, con người sẽ bị isolated in their own house, triggering exhaustion and depression as a consequence.

Albeit the aforementioned merits, I am convinced/ I contend that việc giao tiếp online này is not totally free from drawbacks. First and foremost, khi danh tính của người dùng có thể bị ẩn, họ có thể thoải mái làm bất cứ điều gì họ muốn, cái mà vi phạm pháp luật và chống lại các moral values của xã hội và điều này có thể gây hại cho người khác. Trong những năm gần đây, nạn bắt nạt trên mạng, tống tiền, lừa đảo ngày càng trở nên phổ biến hơn, cái mà gây ra nhiều đau khổ cho nạn nhân trên diện rộng, while việc truy ra kẻ phạm tội has become head-aching situation that need more time and efforts của cơ quan an ninh mạng. Another worth-mentioning point is that sự suy giảm kỹ năng ngôn ngữ, cái mà đang trở thành heated topic of controversy in recent years. Để minh họa, người ta thường sử dụng các từ rút gọn hoặc tạo từ lóng khi nhắn tin, vì vậy khi họ đưa những cách diễn đạt đó vào ngôn ngữ nói hàng ngày, người khác không thể hiểu họ muốn truyền đạt điều gì. More seriously, một số sinh viên còn sử dụng các từ slangs vào các bài essay học thuật, cái mà đang threaten tính hàn lâm của văn chương và làm nghèo hóa các giá trị tinh thần.

Tóm lại, mặc dù sự phổ biến ngày càng tăng của phương tiện truyền thông xã hội mang lại những lợi ích to lớn, I once again reaffirm my position that những nhược điểm are of paramount significance vì điều này thúc đẩy các hành vi chống đối xã hội (anti-social behavior) và làm suy giảm kỹ năng ngôn ngữ của người dùng.

Danh mục tin tức