Giỏ hàng

BÀI DỊCH ĐA SẮC TỘC

Multicultural societies, where people of different ethnic groups live together, can bring more benefits than drawbacks to a country. To what extent do you agree or disagree?

Những năm gần đây đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của hiện tượng toàn cầu hóa (globalization), cái mà đang đặt ra những thách thức (posing challenges) cho xã hội loài người. Một số người ủng hộ (advocates) hold a common belief that when các dân tộc khác nhau (different ethnic groups) cùng sống chung trong một khu vực cụ thể, nó sẽ exert một số điểm lợi, rather than điểm hại. Theo quan điểm của tôi, I have just only agreed with this opinion to a certain extent, since this phenomenon is not totally free from drawbacks.

On the one hand, it is undeniable that một xã hội đa văn hóa (a multicultural society) could contain several positive aspects for the community, which should be paid with high attention. Thứ nhất, con người từ các quốc gia khác nhau có phong tục tập quán khác nhau, cái mà sẽ foster sự đa dạng (diversity) trong ngôn ngữ, văn hóa và tư duy của đất nước sở tại. To be more specific, người Nhật Bản có xu hướng né tránh những sự xung đột trong cuộc nói chuyện, while người Israel lại đề cao những sự tranh cãi và phản biện (value controversy and criticism), người Mỹ lại phụ thuộc vào tính cá nhân hóa và chủ nghĩa vật chất (individualization and materialism); henceforth, khi những tộc người này sống và làm việc chung với nhau dưới một mái nhà (under same roof), bọn họ sẽ có những tính cách bổ sung cho nhau (complementary personalities), cái mà giúp quốc gia phát triển. Thứ hai, trong quá khứ, khi người Mỹ thống trị (dominated) ở lục địa Bắc Mỹ (the North American continent), họ thiếu rất nhiều lao động trong các ngành nghề công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; tuy nhiên, từ những năm 1900s, chính sách thu hút lao động và nhân tài đã được tiến hành (has been put in place), cái mà làm nước Mỹ trở thành Hiệp chủng quốc Hoa Kì (the United States of America), nơi mà mọi dân tộc đều có quyền bình đẳng (have equal rights) để sinh sống. At this point, người Philippines (Filipinos) có thể hoạt động rất hiệu quả trong ngành Nursing, while người Việt Nam lại là những bậc thầy trong ngày Hair, Beauty và Facial, người Ấn Độ có thể hòa nhập tốt (blend well) ở thung lũng Silicone (Silicone Valley), cái mà cung cấp một lượng lớn lao động và dịch vụ thiết yếu cho nước sở tại.

Albeit the aforementioned merits, the integration of new ethnics to locals poses some detrimental impacts, such as xung đột văn hóa, kinh tế, bất ổn xã hội (social unrest), which should be taken into account. Thứ nhất, khi các tộc người mới hòa nhập trong cùng một môi trường, hiện tượng phân biệt chủng tộc và bắt nạt là một nỗi đau nhức nhối, cái mà đang chia rẽ cộng đồng địa phương (the phenomenon of racism and bullying is a painful pain that is dividing the local community). In other words, những năm gần đây đã chứng kiến sự xung đột (clash) giữa người da trắng và người da đen khi phong trào “Black Lives Matter” được dấy lên ("Black Lives Matter" movement arose), cái mà đang phản ánh rất rõ sự chia rẽ trong lòng nước Mỹ (which was clearly reflecting the divisions within America), since người da trắng luôn luôn được thiên vị (biased), while người da màu phải sống dưới mức nghèo khổ và chịu sứ áp bức, bất công trong cộng đồng (live below the poverty line and suffer from oppression and injustice). Another worth-mentioning point is that càng nhiều khác biệt văn hóa, truyền thống, điều kiện tài chính, social gap, càng nhiều tệ nạn xã hội có thể xảy ra. It could be seen in the case of Vietnamese và Chinese, hai dân tộc luôn nhận được sự định kiến của cộng đồng bản địa (receive prejudice from indigenous communities), bởi vì các thói hư tật xấu như ăn trộm, cướp bóc, tham lam và ích kỉ (because of bad habits like stealing, looting, greed and selfishness), cái mà đang trở thành heated debate that find it impossible to have cost-effective solution.

Tóm lại, mặc dù những hạn chế mà chủ nghĩa đa văn hóa (multiculturalism) có thể mang lại, including xung đột và kì thị (conflict and discrimination), I once again reaffirm my position that điểm lợi might surpass the pitfalls, which có thể nurture economic development, affection and đoàn kết (solidarity) trong khu vực.

Danh mục tin tức