Giỏ hàng

BÀI DỊCH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Some people believe that developments in the field of artificial intelligence will have a positive impact on our lives in the near future. Others, by contrast, are worried that we are not prepared for a world in which computers are more intelligent than humans. Discuss both views and give your own opinion.

Những năm gần đây đã chứng kiến những tiến bộ vượt bậc trong trí tuệ nhân tạo (AI), cái mà đang làm cách mạng toàn bộ nền văn minh nhân loại. Một số người cho rằng những breakthrough trong lĩnh vực này sẽ có tác động tích cực lên cuộc sống chúng ta, while số khác tin rằng nó không hoàn toàn thoát khỏi những hệ lụy. Both views will be elaborated in the following essay, before forming an opinion.

Một mặt, there are some reasons why một số người nghĩ rằng AI could pose a great threat cho sự sống còn của con người. Thứ nhất, khi robot và máy móc tự động hóa trở nên quá thông minh, it means that loài người sẽ có xu hướng ỷ lại vào chúng và hưởng thụ cuộc sống, cái mà sẽ làm giảm sút trí tuệ của con người. Trong quá khứ, khi những phát minh như điện, internet, hay xe hơi chưa được discovered, loài người phải dành rất nhiều thời gian để thu thập thông tin, nghiên cứu, tìm tòi, cái mà làm con người trở thành một sinh vật ưu việt trên trái đất. However, it would be no longer the case in the foreseeable future since họ ỷ lại hoàn toàn vào AI, meaning that không có phát minh hoặc tìm kiếm nào được tìm thấy nữa, cái mà sẽ đặt loài người trên bờ vực của sự suy thoái. Thứ hai, bằng chứng chỉ ra rằng robot càng thông minh, càng nhiều khả năng chúng có thể kiểm soát con người một ngày nào đó trong tương lai, cái mà đã được dự báo trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Khi robot và máy móc có thể tự đưa ra quyết định mà không cần sự cho phép của con người, chúng ta có thể trở thành nô lệ của chúng. Điều này cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến giữa con người và máy móc thông minh, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho toàn thế giới.

Mặt khác, I am convinced that thanks to sự phát triển trong lĩnh vực AI, nó sẽ có tác động tích cực cho cuộc sống của chúng ta trong một tương lai không xa. Thứ nhất, since buổi bình minh của xã hội loài người, con người đã phải mạo hiểm mạng sống của mình để tìm kiếm những kim loại quý, những vùng đất mới hay các hành tinh mới, nơi mà có điều kiện sống cực kì khắc nghiệt như dưới biển sâu, trong lòng đất hoặc ngoài không gian. Tuy nhiên, thanks to robot có trí thông minh nhân tạo, chúng có thể giải thoát con người khỏi những công việc nguy hiểm này, by which loài người có thể giám sát chúng từ xa mà không cần phải sử dụng sức lao động. Thứ hai, có vẻ như các công việc trong nhà máy, dây chuyền sản xuất sẽ được vận hành hoàn toàn bởi robot trong tương lai, cái mà có thể giải phóng con người khỏi những công việc tedious và monotonous này. Về lâu về dài, loài người sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm lo đời sống tinh thần, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống, cái mà sẽ giúp nâng cao their standard of living.

Tóm lại, although những mối đe dọa mà AI sẽ gây ra cho thế giới is irresistible, I once again reaffirm my position that sự phát triển trong công nghệ này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cuộc sống của chúng ta.

Danh mục tin tức