Giỏ hàng

Bài thi IELTS có mấy hình thức

Bài thi IELTS có mấy hình thức

[Hỏi] Cho tôi hỏi, bài thi IELTS có mấy hình thức?

[Đáp]
Bài thi IELTS có hai hình thức: Hình thức dành cho Khối thi học thuật (Academic Module) và hình thức dành cho Khối thi đào tạo tổng quát (General Training Module). Khối thi học thuật dành cho thí sinh dự định học đại học và các chương trình sau đại học. Khối thi đào tạo tổng quát dành cho thí sinh theo học ở cấp độ thấp hơn, hợp tác lao động hoặc định cư ở các nước nói tiếng Anh.
Các bạn muốn học IELTS cho người chưa biết gì hoặc muốn nâng cao IELTS cho mình,, cafe IELTS có những lớp phù hợp với từng đối tượng

Danh mục tin tức