Ielts Speaking

TRANG CHỦ/Tag:Ielts Speaking
9 11, 2017

TỔNG HỢP SPEAKING CUE CARDS ĐỂ LUYỆN SPEAKING IELTS HIỆU QUẢ (PART 2+3)

2017-11-09T16:00:25+00:00 Tháng Mười Một 9th, 2017|Chuyên mục: CHIA SẺ KINH NGHIỆM|Tags: , |

Đây là những Topic nói được hỏi với tần suất nhiều nhất trong các kì thi IELTS.

9 11, 2017

TỔNG HỢP SPEAKING CUE CARDS ĐỂ LUYỆN SPEAKING IELTS HIỆU QUẢ (PART 1)

2017-11-09T15:56:15+00:00 Tháng Mười Một 9th, 2017|Chuyên mục: CHIA SẺ KINH NGHIỆM|Tags: , |

Đây là những Topic nói được hỏi với tần suất nhiều nhất trong các kì thi IELTS.

6 11, 2017

IELTS SPEAKING: SAMPLE ANSWERS ON BUSINESS

2017-11-06T13:26:53+00:00 Tháng Mười Một 6th, 2017|Chuyên mục: CHIA SẺ KINH NGHIỆM|Tags: , |

Cùng tham khảo những mẫu câu trả lời cực hay về chủ đề BUSINESS và chú ý những từ in đậm để biết được những cụm từ quan trọng mà bạn nên sử dụng trong bài IELTS Speaking của mình nhé 😉

6 11, 2017

IELTS SPEAKING: SAMPLE ANSWERS ON RELATIONSHIP

2017-11-06T13:12:06+00:00 Tháng Mười Một 6th, 2017|Chuyên mục: CHIA SẺ KINH NGHIỆM|Tags: , |

Cùng tham khảo những mẫu câu trả lời cực hay về chủ đề này và chú ý những từ in đậm để biết được những cụm từ quan trọng mà bạn nên sử dụng trong bài Ielts Speaking nhé!!!

6 11, 2017

TỔNG HỢP SPEAKING CUE CARDS ĐỂ LUYỆN SPEAKING IELTS HIỆU QUẢ (PART 2)

2017-11-06T11:51:24+00:00 Tháng Mười Một 6th, 2017|Chuyên mục: CHIA SẺ KINH NGHIỆM|Tags: , |

Đây là những Topic nói được hỏi với tần suất nhiều nhất trong các kì thi IELTS.

6 11, 2017

TỔNG HỢP SPEAKING CUE CARDS ĐỂ LUYỆN SPEAKING IELTS HIỆU QUẢ (PART 1)

2017-11-06T10:32:26+00:00 Tháng Mười Một 6th, 2017|Chuyên mục: CHIA SẺ KINH NGHIỆM|Tags: , |

Đây là những Topic nói được hỏi với tần suất nhiều nhất trong các kì thi IELTS.

4 11, 2017

IELTS SPEAKING AND WRITING: COLLOCATIONS ON CRIME 

2017-11-04T10:50:15+00:00 Tháng Mười Một 4th, 2017|Chuyên mục: CHIA SẺ KINH NGHIỆM|Tags: , |

CRIME là một chủ đề vô cùng phổ biến đồng thời cũng là chủ đề hóc búa nhất trong bài thi IELTS dạng bài Speaking và Writing.