antonyms

TRANG CHỦ/Tag:antonyms
9 11, 2017

SYNONYMS & ANTONYMS GIÚP LÊN ĐIỂM CẢ 4 KỸ NĂNG IELTS

2017-11-09T15:36:49+00:00 Tháng Mười Một 9th, 2017|Chuyên mục: CHIA SẺ KINH NGHIỆM|Tags: , , |

Nếu bạn đang bận bịu liệt kê những từ khó để tăng sự "nguy hiểm" cho bài Writing và Speaking hay để mở rộng vốn từ cho Listening và Reading thì đừng bỏ qua list từ đồng nghĩa và trái nghĩa từ A đến Z dưới đây.