READING

TRANG CHỦ/READING
READING 2017-09-29T17:18:09+00:00
1108, 2017

100 synonyms được sử dụng nhiều nhất trong bài thi IELTS

By | Tháng Tám 11th, 2017|Categories: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, READING, WRITING TASK 2|0 Comments

Danh sách tổng hợp top 100 synonyms được sử dụng nhiều nhất trong bài thi IELTS, học viên chỉ cần nắm chắc được list từ vựng này là có thể thực hành Speaking và Writing [...]

1604, 2017

LINK DOWNLOAD IELTS CAMBRIDGE

By | Tháng Tư 16th, 2017|Categories: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, LISTENING, READING, DOWNLOAD TÀI LIỆU, READING GENERAL|0 Comments

LINK DOWNLOAD IELTS CAMBRIDGE Cuốn sách 1: https://drive.google.com/file/d/0B3L3X8LLMM9OYmIzNmk2X19QSkU/view?usp=sharing Cuốn sách 2: https://drive.google.com/file/d/0B3L3X8LLMM9Obkw5MW0xb2k0Vjg/view?usp=sharing Cuốn sách 3: https://drive.google.com/file/d/0B3L3X8LLMM9OWUw1Y002TlltckE/view?usp=sharing Cuốn sách 4: https://drive.google.com/file/d/0B3L3X8LLMM9Oak90RmRkRTF0TUE/view?usp=sharing Cuốn sách 5: https://drive.google.com/file/d/0B3L3X8LLMM9OUERYRWVWQzd3MTA/view?usp=sharing Cuốn sách 6: https://drive.google.com/file/d/0B3L3X8LLMM9OXzN4Q1lkVWd5M1U/view?usp=sharing Cuốn sách 7: https://drive.google.com/file/d/0B3L3X8LLMM9ONmR3TVd2X0kwaFU/view?usp=sharing Cuốn sách 8: [...]