11 08, 2017

100 synonyms được sử dụng nhiều nhất trong bài thi IELTS

2017-09-29T17:18:14+00:00 Tháng Tám 11th, 2017|Chuyên mục: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, READING, WRITING TASK 2|

Danh sách tổng hợp top 100 synonyms được sử dụng nhiều nhất trong bài thi IELTS, học viên chỉ cần nắm chắc được list từ vựng này là có thể thực hành Speaking và Writing uyển chuyển hơn rất nhiều. Đây là tài liệu hay và hiếm, các bạn nhớ lưu lại để còn tham khảo [...]

16 04, 2017

LINK DOWNLOAD IELTS CAMBRIDGE

2017-09-29T17:17:32+00:00 Tháng Tư 16th, 2017|Chuyên mục: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, LISTENING, READING, DOWNLOAD TÀI LIỆU, READING GENERAL|

LINK DOWNLOAD IELTS CAMBRIDGE Cuốn sách 1: https://drive.google.com/file/d/0B3L3X8LLMM9OYmIzNmk2X19QSkU/view?usp=sharing Cuốn sách 2: https://drive.google.com/file/d/0B3L3X8LLMM9Obkw5MW0xb2k0Vjg/view?usp=sharing Cuốn sách 3: https://drive.google.com/file/d/0B3L3X8LLMM9OWUw1Y002TlltckE/view?usp=sharing Cuốn sách 4: https://drive.google.com/file/d/0B3L3X8LLMM9Oak90RmRkRTF0TUE/view?usp=sharing Cuốn sách 5: https://drive.google.com/file/d/0B3L3X8LLMM9OUERYRWVWQzd3MTA/view?usp=sharing Cuốn sách 6: https://drive.google.com/file/d/0B3L3X8LLMM9OXzN4Q1lkVWd5M1U/view?usp=sharing Cuốn sách 7: https://drive.google.com/file/d/0B3L3X8LLMM9ONmR3TVd2X0kwaFU/view?usp=sharing Cuốn sách 8: https://drive.google.com/file/d/0B3L3X8LLMM9OeHV1a3Z1NHQ2MjA/view?usp=sharing Cuốn sách 9: https://drive.google.com/file/d/0B3L3X8LLMM9OdDh2bl9McU9lVDQ/view?usp=sharing Cuốn sách 10: https://drive.google.com/file/d/0B0hYewuD1e6_TGpidmU2SDRLS2s/view?usp=sharing Cuốn sách 11: https://drive.google.com/file/d/0B3L3X8LLMM9OVVBjYzc2RHJoQzQ/view?pref=2&pli=1