Giỏ hàng

CẤU TRÚC BỊ ĐỘNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG IELTS

🍀 🍀 CẤU TRÚC BỊ ĐỘNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG IELTS
...
...
💞 I- PHÂN BIỆT CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG
...
🍀 🍀 1. CÂU CHỦ ĐỘNG:
* Cách sử dụng:
Câu chủ động là câu được sử dụng khi bản thân chủ thể được nhắc đến tự thực hiện hành động
...
Ví dụ:
Mary did her homework yesterday. (Mary làm bài tập về nhà ngày hôm qua.)
Ta thấy chủ thể được nhắc đến trong câu này là “Mary” và bản thân chủ thể này có thể tự thực hiện việc “làm bài tập về nhà”. Vây nên ta sử dụng câu chủ động.
...
* Dạng thức thông thường của câu chủ động:
S + V + O
Trong đó: S(subject): Chủ ngữ
V (verb): động từ
O (object): tân ngữ
...
CHÚ Ý:
- Động từ trong câu sẽ chia theo thì.
Ví dụ:
- My parents are preparing a lot of delicious cakes.
S V O
Ta thấy chủ thể “bố mẹ tôi” hoàn toàn có thể tự thực hiện việc “chuẩn bị rất nhiều bánh ngon”. Động từ “prepare” chia theo thì hiện tại tiếp diễn.
...
...
🍀 🍀 2. CÂU BỊ ĐỘNG:
* Cách sử dụng:
- Câu bị động được sử dụng khi bản thân chủ thể không tự thực hiện được hành động.
...
Ví dụ:
- My money was stolen yesterday. (Tiền của tôi bị trộm mất ngày hôm qua.)
...
Ta thấy chủ thể là “tiền của tôi” không thể tự “trộm” được mà bị một ai đó “trộm” nên câu này ta cần sử dụng câu bị động.
...
* Dạng thức của câu bị động.
be + VpII
Trong đó: be: động từ “to be”
VpII: Động từ phân từ hai
...
CHÚ Ý:
Động từ “to be” sẽ chia theo thì và chia theo chủ ngữ.

✨ Ví dụ:

- The meal has been cooked. (Bữa ăn vừa mới được nấu.)
...
Ta thấy “bữa ăn” không thể tự thực hiện việc “nấu” nên ta cần sử dụng câu bị động. Động từ “to be” chia thì hiện tại hoàn thành với chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít nên có dạng là “has been + cooked (động từ phân từ hai).
...
...
🍀 🍀 3 CÁCH CHUYỂN TỪ CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG
...
Câu chủ động: S + V + O
...
Câu bị động:
...
Bước 1: Chuyển O của câu chủ động lên đầu câu làm chủ ngữ (O -> S)
Bước 2: Chia động từ của câu về dạng “be” + “Vp2”
• Hiện tại đơn: V/Ves -> am/is/are + Vp2
• Quá khứ đơn: Vpast -> was/were + Vp2
• Hiện tại hoàn thành: has/have + Vp2 -> has/have + been + Vp2
• Quá khứ hoàn thành: had + Vp2 -> had + been + Vp2
• Hiện tại tiếp diễn: am/is/are + V-ing -> am/is/are + being + Vp2
• Quá khứ tiếp diễn: was/were + V-ing -> was/were + being + Vp2
• Tương lai đơn: will + V -> will + be + Vp2
• Tương lai hoàn thành: will + have + Vp2 -> will + have + been + Vp2
Bước 3: Chuyển S của câu chủ động thành tân ngữ cho câu bị động. Các bạn lưu ý, trước tân ngữ mới này phải có “by” nhé!
• Trường hợp bắt buộc dùng “by O”: khi tân ngữ này đã được xác định là một người cụ thể nào đó.
• Trường hợp không cần sử dụng “by O”: khi tân ngữ này chỉ một người nào đó chung chung, không xác định.
Các bạn cần lưu ý, nếu trong câu bị động có trạng từ chỉ nơi chốn và trạng từ chỉ thời gian, thì “by O” luôn đứng sau trạng từ chỉ nơi chốn và đứng trước trạng từ chỉ thời gian.

✨ Ví dụ:

🌟 1. HIỆN TẠI ĐƠN
Mary studies English every day.
Mary học tiếng Anh mỗi ngày.
English is studied by Mary everyday.
Tiếng Anh được học bởi Mary mỗi ngày.
...
🌟 2. HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
He is planting some trees now.
Ông ta đang trồng một số cây cối bây giờ.
Some trees are being planted (by him) now.
Một số cây cối đang được trồng bây giờ.
...
🌟 3. QUÁ KHỨ ĐƠN
She wrote a letter yesterday.
Cô ấy đã viết 1 lá thư ngày hôm qua.
A letter was written (by her) yesterday.
1 lá thư đã được viết ngày hôm qua.
...
🌟 4. QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN
They were buying a car at 9 am yesterday.
Họ đã mua 1 chiếc xe lúc 9 giờ sáng hôm qua.
A car was being bought at 9 am yesterday.
Một chiếc xe đã được mua vào 09:00 hôm qua.
...
🌟 5. HIỆN TẠI HOÀN THÀNH
My parents have given me a new bike on my birthday.
Cha mẹ tôi đã tặng tôi 1 chiếc xe đạp mới vào ngày sinh nhật tôi.
A new bike has been given to me by my parents on my birthday.
1 chiếc xe đạp mới đã được trao tặng cho tôi bởi cha mẹ vào ngày sinh nhật tôi.
...
🌟 6. HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
John has been repairing this car for 2 hours.
John đã sửa chiếc xe này được 2 giờ.
This car has been being repaired by John for 2 hours.
Chiếc xe này đã và đang được sửa bởi John suốt 2 giờ.
...
🌟 7. QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH
He had finished his report before 10 p.m yesterday.
Ông đã hoàn thành bản báo cáo của mình trước 10 giờ chiều hôm qua.
His report had been finished before 10 p.m yesterday.
Bản báo cáo của ông đã được hoàn thành trước 10 giờ chiều hôm qua.
...
🌟 8. QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
I had been typing the essay for 3 hours before you came yesterday.
Tôi đã đánh máy bài tiểu luận được 3 giờ trước khi bạn đến ngày hôm qua.
The essay had been being typed for 3 hours before you came yesterday.
Các bài tiểu luận đã được đánh máy trong suốt 3 giờ trước khi bạn đến ngày hôm qua.
...
🌟 9. TƯƠNG LAI ĐƠN
She will do a lot of things tomorrow.
Cô sẽ làm rất nhiều việc ngày mai.
A lot of things will be done tomorrow.
Rất nhiều việc sẽ được làm ngày mai.
...
🌟 10. TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN
She will be taking care of her children at this time tomorrow.
Cô ấy sẽ chăm sóc đứa con của mình vào thời điểm này ngày mai.
Her children will be being taken care of at this time tomorrow.
Con của cô ấy sẽ được chăm sóc vào thời điểm này vào ngày mai.
...
🌟 11. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH
She will have finished her studying by the end of this year.
Cô ấy sẽ hoàn thành bài nghiên cứu của mình vào cuối năm nay.
Her studying will have been finished by the end of this year.
Bài nghiên cứu của Cô ấy sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.
...
🌟 12. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
I will have been teaching English for 5 years by next week.
Tôi sẽ giảng dạy tiếng Anh được 5 năm vào tuần tới.
English will have been being taught by me for 5 years by next week.
Tiếng Anh sẽ được dạy bởi tôi được 5 năm vào tuần tới.
...
...
💞 II/ ỨNG DỤNG CỦA CÂU BỊ ĐỘNG TRONG IELTS WRITING
Trong các dạng biểu đồ này, khi các bạn muốn làm rõ đối tượng cần được miêu tả trong câu thì các bạn cần sử dụng câu bị động. Việc sử dụng câu bị động với mục đích này không chỉ giúp câu văn của các bạn hiệu quả hơn mà còn giúp các bạn tăng band điểm về ngữ pháp nữa đấy. Vì vậy, các bạn nhớ tận dụng câu bị động trong bài viết Task 1 của mình một cách hiệu quả nhất nhé!
Ví dụ được trích từ một bài viết
...
🔹 Meanwhile, only 80 and 30 grams of Fish & Chips and Hamburger were eaten respectively.
Trong khi đó, chỉ có 80 và 30 gram lượng cá và khoai tây chiên cùng với hamburger được ăn tương ứng.
...
🔹 In 2050, it is predicted that the percentage of the Indian population will increase to nearly 20% and become the highest figure compared to other countries.
Năm 2050, nó được dự đoán rằng tỷ lệ dân số Ấn Độ sẽ tăng lên gần 20% và trở thành con số cao nhất so với các nước khác.
...
🔹 The population proportions of China and Japan are projected to decrease to 15% and about 2% respectively
Tỷ lệ dân số của Trung Quốc và Nhật Bản được dự kiến sẽ giảm xuống còn 15% và khoảng 2% tương ứng.
...
💞 ỨNG DỤNG CỦA CÂU BỊ ĐỘNG TRONG DẠNG BIỂU ĐỒ DẠNG MAP
Như các bạn đã biết, Map là dạng biểu đồ dùng để miêu tả về sự thay đổi vị trí của 1 tòa nhà, cái hồ, hay 1 cái rừng cây nào đó… Vậy nên, khi muốn miêu tả 1 tòa nhà nào đó đã bị phá đi để thay thế cho 1 tòa nhà khác thì chúng ta sẽ sử dụng câu bị động, lý do thì mình đã chia sẻ rất kỹ trong bài hướng dẫn cách viết dạng biểu đồ Map rồi nhé. Mình sẽ chia sẻ 1 ví dụ cụ thể cho dạng biểu đồ này để các bạn hiểu rõ hơn về ứng dụng này.
...
🍒 Houses were demolished to make way for a car park.
Những ngôi nhà đó đã bị đập bỏ để nhường chỗ cho bãi đậu xe.
...
🍒 A skycraper was constructed.
Một tòa nhà chọc trời đã được xây dựng.
...
🍒 The airport was knocked down to make way for a new hospital.
Sân bay đã bị đập bỏ để nhường chỗ cho một bệnh viện mới.
🍒 All trees were replaced by a new building.
Tất cả các cây cối đã được thay thế bởi một tòa nhà mới.

🍒 The car park was dramatically extended
Bãi đậu xe được mở rộng đáng kể
...
🍒 Many new apartments were built in place of the fish market in 1995.
Rất nhiều căn hộ mới đã được xây dựng thay thế cho chợ cá năm 1995.
...
🍒 The farmland was demolished to make way for a golf and a tennis now.
Vùng đất trồng cây nông nghiệp năm 1995 đã được thay thế bằng 1 sân chơi golf và sân chơi tennis.
...
🍒 Cranes, which were used in 1980, no longer exist now.
Cần cẩu, được sử dụng vào năm 1980, giờ không còn tồn tại nữa.
...
🍒 The warehouse on the west has been converted into the education centre
Nhà kho ở phía tây đã được biến thành các trung tâm giáo dục.
..
...
💞 ỨNG DỤNG CỦA CÂU BỊ ĐỘNG TRONG DẠNG BIỂU ĐỒ DẠNG PROCESS
...
🍒 Only two steps are required to produce concrete.
Chỉ có 2 bước được yêu cầu để sản xuất bê tông.
...
🍒 At the first stage of producing cement, limestone and clay are put through a machine called crusher and become powder. This powder is then mixed and is brought into a rotating heater where it is heated in high temperature.
Ở giai đoạn đầu sản xuất xi măng, đá vôi và đất sét được cho vào một cái máy gọi là máy nghiền và trở thành bột. Bột này sau đó được trộn lẫn và được đưa vào một máy quay để làm nóng ở nhiệt độ cao.
...
🍒 At this point in the process the fresh juice is either delivered in refrigerated trucks for evaporation or packaged and transported to supermarkets for selling to customers.
Tại thời điểm này trong quá trình, nước trái cây tươi được cất trong xe tải trữ lạnh để bốc hơi hoặc đóng gói và vận chuyển đến các siêu thị để bán cho khách hàng.
...
🍒 The orange concentrate is then processed in a third and final plant, where it is mixed with water in order to produce reconstituted orange juice, which is then packaged and ultimately delivered to supermarkets.
Nước cam cô đặc sẽ được chế biến trong một nhà máy thứ ba và cuối cùng, nơi nó được trộn với nước để sản xuất nước cam ép tái chế, sau đó được đóng gói và cuối cùng được phân phối đến các siêu thị.
..
...
💞 ỨNG DỤNG CỦA CÂU BỊ ĐỘNG TRONG WRITING TASK 2
...
🍒 I personally believe this tendency has both positive and negative effects, which will be discussed below.
Cá nhân tôi tin rằng, khuynh hướng này vừa có ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực, và hai khía cạnh này sẽ được thảo luận ngay bên dưới.
...
🍒 This problem is caused by some factors, and it should be tackled by some effective solutions.
Vấn đề này bắt nguồn từ một số yếu tố, và nó cần phải được giải quyết bằng một số giải pháp hiệu quả.
...
🍒 Additionally, people should try to reduce their consumption of electricity so that the exploitation of natural resources such as fossil fuels or nuclear power can be minimized.
Ngoài ra, mọi người nên cố gắng cắt giảm việc tiêu thụ điện để mà việc khai thác những nguồn tài nguyên thiên nhiên như nhiên liệu hóa thạch hay điện hạt nhân có thể được giảm thiểu.
...
🍒 Firstly, producing noise is sometimes considered a type of recreational activities.
Thứ nhất, việc gây ra tiếng ồn đôi khi được xem như là một loại hình hoạt động giải trí.
...
🍒 Therefore, the problem of noise can be reduced and there is no need for people to keep quiet.
Do đó, vấn đề về tiếng ồn có thể được giảm thiểu và không cần thiết buộc mọi người phải giữ im lặng.
...
🍒 Secondly, older people are often more respected by others.
Thứ hai, những người lớn tuổi thường được kính trọng hơn bởi người khác.
...
🍒 People have different views about whether or not criminals should be punished by being put into prison.
Mọi người có quan điểm rất khác nhau về việc liệu rằng tội phạm nên chịu hình phạt bị nhốt vào tù là nên hay không nên.
...
🍒 The quality of fast food restaurants must also be controlled by the authorities. Furthermore, citizens should be encouraged to exercise more.
Chất lượng của các nhà hàng thức ăn nhanh cũng phải được kiểm soát bởi các cơ quan chức năng. Hơn thế nữa, các công dân cần được khuyến khích tập luyện thể dục nhiều hơn.
...
...
Vậy là mình đã vừa chia sẻ với các bạn xong về ứng dụng của câu bị động trong Writing. Chúc các bạn học hiệu quả và đạt đươc kết quả cao!
………….
Chúc các bạn học thật tốt! 🍀

Danh mục tin tức