Giỏ hàng

BÀI DỊCH VĂN HỌC VÀ THƠ CA

People say that it is a waste of time for high school students to learn literature such as novels and poems. Do you agree or disagree? 

 

Những năm gần đây đã chứng kiến sự thoái trào và sự ít ưa chuộng của công chúng đối với lĩnh vực văn học, which has been a topic of controversy. Một số người cho rằng it would be time consuming nếu sinh viên tập trung quá nhiều thời gian vào bộ môn này, since nó không mang lại bất kì lợi ích kinh tế nào. From personal perception, tôi chỉ đồng ý với quan điểm trên ở một vài khía cạnh nhất định.

 

On the one hand, nó hoàn toàn understandable to blame that văn học ngày nay đang mất đi sự thịnh vượng của chúng since it has no practical value, đặc biệt là trong xã hội vật chất ngày nay. Thứ nhất, trong quá khứ, khi nghệ thuật, thơ ca và văn chương vẫn trong giai đoạn phát triển, các nhà văn tác gia có thể dễ dàng đạt được hào quang trong công việc nhờ vào sự đón nhận của công chúng. Tuy nhiên, it is now no longer the case since con người ngày nay bị chôn vùi trong nền kinh tế thị trường, mà trong đó kiếm tiền trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu cho mọi người; vì vậy, cha mẹ có xu hướng bắt ép con mình theo các môn kinh tế, chính trị, khoa học, hơn là cho văn học. Thứ hai, đọc một tác phẩm nghệ thuật cần thời gian cho việc chiêm nghiệm, cái mà rất khó để có được trong các heavy workload và deadlines, since  mọi người bị quyến rũ vào các công việc và hình thức giải trí khác, while đọc sách lại khá tốn thời gian và công sức. As a result, sự thiết phổ biến của việc học văn học trong sinh viên có thể được dễ dàng predicted.

 

On the other hand, tôi bị thuyết phục rằng môn học này đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hình hành essential moral orientation và well-rounded citizen, henceforth, paying more attention to this matter is of paramount importance. Thứ nhất, khi phân tích các quotes, bài văn và masterpieces, người đọc sẽ có những cái nhìn và quan điểm khác nhau đối với một chủ đề, họ có thể có những quan điểm đồng tình, phản bác hoặc thậm chí vui buồn, giận dữ khi đọc một tác phẩm, cái mà có thể nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần và emtional values. Tưởng tượng như nếu xã hội được nuôi dưỡng dựa trên pornography và bạo lực, sooner or later, các hành vi chống đối xã hội, social evils và bad characteristic có thể được hình thành, triggering instability in the community. Not to mention that văn học có thể hình thành những tính cách tốt, tư duy tích cực, lòng thương người, tình yêu nước và hướng người đọc to the right direction. This could be inspired by reading kiệt tác The Last Leaf - một truyện ngắn của nhà văn người Mỹ O. Henry - người đọc có thể được truyền cảm hứng để có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn cũng như bệnh tật trong cuộc sống, giving people a hope in brighter future.

 

Tóm lại, mặc dù tiểu thuyết hoặc thơ có vẻ không thực tế trong xã hội kinh tế ngày nay, tôi tin rằng văn học vẫn có một vị trí rất quan trọng trong chương trình phổ thông để nuôi dưỡng những công dân được giáo dục tốt. Tuy nhiên, in order to truyền cảm hứng đối với người học, more innovative phương pháp giảng dạy should be discussed.

Danh mục tin tức