Giỏ hàng

BÀI DỊCH VĂN HỌC LỊCH SỬ

  1. History & Literature

Some people believe that it is more important to teach children the literature and history of their own country, rather than the literature and history of other countries. To what extent do you agree or disagree?

Những năm gần đây đã chứng kiến sự quan tâm mạnh mẽ của mọi người về các vấn để lịch sử và văn học bởi vì nền tảng rất vững chắc của nó cho sự phát triển của nền văn minh. Một số người cho rằng thay vì học LS và VH quốc tế, trẻ em nên dành nhiều thời gian để học LS và VH của nước mình. Theo quan điểm riêng của tôi, tôi chỉ đồng ý với quan điểm này ở 1 vài khía cạnh bởi vì tôi tin rằng cả LS và VH quốc tế và nội địa đều có những ảnh hưởng sâu sắc.

Trên một mặt, không nghi ngờ gì LS và VH của quốc gia họ đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ em, cái mà có thể giáo dục chúng về lòng yêu nước và trân trọng những giá trị truyền thống của dân tộc. Đầu tiên, khi thu thập những kiến thức về nơi chúng sống và nghiên cứu các ý tưởng, văn hóa và lịch sử của đất nước họ thông qua các bài học lịch sử, trẻ em sẽ nhận ra tiến trình phát triển của dân tộc mình cũng như sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Trong quá khứ, dân tộc VN đã bị xâm lược bởi China, France và USA trong hàng ngàn năm và bị mất đi sự tự do vốn có, người dân VN phải sống dưới mức nghèo khổ without những quyền cơ bản. Tuy nhiên, sau ngày 2/9/1945, bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước VNDCCH đã được declared tại HN, đặt nền tảng vững chắc cho việc VN được công nhận trên bản đồ thế giới và thúc đẩy người dân chiến đấu dành lại độc lập. Thứ hai, thanks to những bài văn thơ của những nhà văn VN, bọn chúng hiểu thêm về phong tục tập quán của người xưa, tư tưởng và sự hy sinh hào hùng của những bậc cha anh, cái mà đã làm cách mạng hoàn toàn suy nghĩ của thế hệ trẻ. Nếu như không có những giá trị VH, LS được truyền đạt qua VH, khó có lòng nào người dân hiện đại chúng ta nhận thức được những nguy hiểm tiềm tàng trong xã hội giai cấp và ý nghĩa của chiến tranh thương mại ngày nay.

Trên một mặt khác, tôi bị thuyết phục rằng LS và VH của thế giới cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong hệ thống giáo dục since nó cung cấp cho hs một cái nhìn tổng thể và bao quát hơn về xã hội loài người. Đầu tiên, việc nghiên cứu sâu sắc về LS thế giới sẽ giúp HS nhận thức rõ hơn về cách vận hành của xã hội, việc phân chia các tầng lớp xã hội và xu hướng xâm lược trong quá khứ, cái mà sẽ giúp những thế hệ tương lai có nhận thức hơn về xâm lược tron thời đại mới. Lấy China là một ví dụ minh họa để làm rõ cho vấn đề này, thông qua những chiến dịch One Belt One Road, China đã tăng cường trợ giúp vốn và kinh tế cho các nước nghèo khắp thế giới, nhằm một mục tiêu xâm chiếm lãnh thổ về lâu về dài. Vì vậy việc nghiên cứu về LS thế giới sẽ giúp VNM nhận thức rõ nguy hiểm của các bẫy nợ mà China offer, cái mà sẽ giúp ngăn chặn những devastating consequences về sau. Hơn thế nữa, càng nhiều kiến thức về văn học quốc tế được accumulated, spiritual life càng được boosted, cái mà enrich human’s mindset and perception. By reading kiệt tác The Last Leaf - một truyện ngắn của nhà văn người Mỹ O. Henry -  người đọc có thể được truyền cảm hứng để có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn cũng như bệnh tật trong cuộc sống, giving people a hope in brighter future.

Để kết luận, mặc dù LS và VH quốc gia đóng vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục trẻ em về lòng yêu nước và tình yêu thương con người, tôi một lần nữa tái khẳng định quan điểm của tôi rằng LS và VH thế giới cũng đóng một phần không thể tách rời trong việc mở rộng chân trời cho hs.

Danh mục tin tức