Giỏ hàng

BÀI DỊCH UNIVERSITY STUDENT

  1. University students

Some people think that all university students should study whatever they like. Others believe that they should only be allowed to study subjects that will be useful in the future, such as those related to science and technology. Discuss both these views and give your own opinion.

 

Những năm gần đây đang chứng kiến tầm quan trọng của giáo dục và chương trình học, cái mà là bước ngoặt trên con đường dẫn tới thành công của sinh viên. Một số người cho rằng việc theo đuổi môn học ưa thích is of paramount importance, while số khác được convinced that sinh viên cần nên đăng kí các môn thiết thực hơn cho nghề nghiệp tương lai. Both views will be elaborated in the following essay before forming an opinion.


Đầu tiên, tôi bị thuyết phục rằng các trường đại học chỉ nên dạy các môn học hữu ích trong tương lai của học sinh bởi vì nó có thể trang bị tốt kiến thức cho chúng khi chúng bước vào thị trường lao động. Thứ nhất, khi sinh viên tham gia vào các khóa học đại học như kinh tế, kỹ thuật và công nghệ thông tin, họ sẽ có nhiều cơ hội để thu thập kiến thức thực tiễn và hands on experiences, cái mà có thể giúp chúng hòa nhập tốt hơn vào thị trường lao động. Trên một diện rộng hơn, bằng chứng chỉ ra rằng nhu cầu việc làm trong các ngành kinh tế và IT thường rất cao, cái mà có thể cung cấp nhiều cơ hội hơn, sự phát triển nghề nghiệp, mức lương tốt hơn, resulting in chất lượng cuộc sống được cải thiện. Ở cấp độ xã hội, bằng cách đào tạo các môn học thực tiễn, chính phủ có thể đảm bảo rằng lực lượng lao động trong tương lai được cung cấp đủ cho nền kinh tế. Nếu một nền kinh tế có quá nhiều ca sĩ, diễn viên hơn bác sĩ và công nhân, sự mất cân bằng trong thị trường lao động sẽ có thể xảy ra, cái mà hinder sự phát triển của nền kinh tế as a consequence.


Trên một mặt khác, allowing sinh viên đại học tự do lựa chọn lĩnh vực học tập ưa thích cũng có một vài điểm lợi. Thứ nhất, bằng chứng chỉ ra rằng càng đam mê trong lĩnh vực đang học, cơ hội thành công càng cao, cái mà có thể đảm bảo được sự cam kết và gắn bó lâu dài trong học tập và sự nghiệp. Nếu sinh viên bị bắt buộc theo học ngành nghề mà bọn chúng không có passion, sooner or later, tỷ lệ drop out from school sẽ được dự đoán, cái mà làm lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc cho học sinh và cả xã hội. Tuy nhiên, tôi contend that các môn học này nên đảm bảo được khả năng kiếm tiền và cần thiết cho xã hội. Nếu những nghề nghiệp này không thể tạo ra lợi nhuận để nuôi sống người theo học, việc cân nhắc nên được paid with high attention.


Tóm lại, mặc dù mọi người có quyền nghiên cứu và theo học bất cứ môn học nào họ yêu thích, tôi một lần nữa tái khẳng định quan điểm của tôi rằng việc chọn ngành học thực tế là quan trọng nhất, bởi vì nó đáp ứng nhu cầu xã hội và đảm bảo cho tình trạng kinh tế cho cá nhân.

Danh mục tin tức