Giỏ hàng

BÀI DỊCH TIỀN HỌC PHÍ

TOPIC 15

It is widely accepted that people who have post-school qualifications earn a higher salary than those less educated do. University students should, therefore, pay all the full cost incurred over the course of obtaining a college education. To what extent do you agree or disagree?

Những năm gần đây đã chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường lao động, by which giá trị của bằng cấp has become heated topic of controversy. Một số người cho rằng khi sinh viên tốt nghiệp từ các prominent academic institutions, họ sẽ có thể earn higher wages, compared to others; vì vậy, họ phải đóng toàn bộ tiền tuition fees by themselves. Theo quan điểm của tôi, tôi chỉ đồng ý với luận điểm trên ở một vài khía cạnh.

On the one hand, có một số lý do vì sao sinh viên nên chi trả cho số tiền học phí đại học, since nó có thể dùng để maintain các hoạt động của nhà trường và giảm gánh nặng lên ngân sách quốc gia. Thứ nhất, trong quá khứ, khi tất cả học sinh được miễn giảm học phí, áp lực lên nền kinh tế, người đóng thuế trở nên rất nặng nề, cái mà ngăn cản tiền quỹ được rót vào các hạng mục khác như cơ sở hạ tầng, y tế hay quốc phòng. Tuy nhiên, ngày nay, khi trách nhiệm này hoàn toàn được released khỏi hệ thống bang, chính phủ có thể có nhiều nguồn lực hơn để nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội và nâng cao mức sống. Thứ hai, by thu tiền từ học sinh, các trường đại học có thể sử dụng nguồn tiền này để tái đầu tư vào giáo án, trang thiết bị, giáo viên và cơ sở vật chất, cái mà có thể nâng cao chất lượng giảng dạy. Evidence reveals that “Price is what you pay. Value is what you get”, vì vậy, khi sinh viên phải đóng hàng chục ngàn đô la cho việc học tập, họ sẽ nhận được dịch vụ giáo dục tương xứng, cái mà tăng sự cạnh tranh giữa các trường trong khu vực.

On the other hand, tôi bị thuyết phục rằng vai trò của chính phủ và nhà đầu tư trong câu chuyện này cũng đóng vai trò rất quan trọng. Thứ nhất, not every students được sinh ra với cái thìa bạc ở trong miệng; hence, một số sinh viên tài năng sẽ cảm thấy rất khó khăn để có thể attend những trường đại học prominent với học phí đắt đỏ. As a consequence, sự tài trợ từ chính phủ, các khoản vay không lãi suất nên được offered để có thể khuyến khích sinh viên tiếp tục con đường học tập của mình. Imagine if sinh viên không có bất kì khoản hỗ trợ tài chính trong thị trường hiện nay, khó có lòng nào bọn họ có thể harbor a dream và trở thành những người thành công trong tương lai. Thứ hai, để có thể tạo ra lực lượng lao động có tay nghề cao, một số công ty đã hợp tác với nhà trường trong việc đào tạo sinh viên, offer học bổng và sinh hoạt phí, tài trợ các khóa thực tập trả lương cho sinh viên, cái mà có thể khuyến khích sinh viên tiếp tục sự nghiệp học tập của mình. For example, một số công ty Singapore đã hợp tác với trường đại học Việt Nam để tài trợ học bổng và đào tạo ra những công nhân kĩ thuật cao; và khi bọn họ tốt nghiệp, chính công ty đó sẽ thuê sinh viên đó về làm và trừ dần tiền học phí vào tiền lương, which would be a win-win collaboration between học sinh và doanh nghiệp đó

Tóm lại, mặc dù forcing sinh viên chi trả toàn bộ học phí có một số điểm lợi, I once again reaffirm my position that sự đầu tư và hỗ trợ từ các nguồn khác cũng rất là quan trọng.

Danh mục tin tức