Giỏ hàng

BÀI DỊCH THUẾ

Topic 14

People should keep all the money they earn and should not pay taxes to the state. Do you agree or disagree?

Những năm gần đây đã chứng kiến sự quan ngại ngày càng tăng cao về việc sử dụng tiền thuế trong xã hội, cái mà đang trở thành heated topic of controversy. Một số người cho rằng người dân nên có quyền giữ tiền mà họ kiếm được, thay vì chi trả thuế cho nhà nước. Theo quan điểm cá nhân, tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này, cái sẽ được elaborated trong bài essay dưới đây.

Để mở đầu, it is undeniable that tiền thuế sẽ cung cấp một safeguard cho những người đóng thuế khi bọn họ gặp khó khăn (confront obstacles) trong tương lai. Thứ nhất, khi người dân đã chi trả tiền thuế cho chính phủ trong nhiều năm, số tiền tích lũy sẽ được sử dụng để chi trả cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng và bảo hiểm y tế, cái mà có thể đảm bảo một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Imagine if người dân phải đóng toàn bộ viện phí của mình khi mắc bệnh hoặc mất khả năng lao động, khó có lòng nào bọn họ có thể cover hết và maintain một cuộc sống ổn định, cái mà có thể thấy khi người dân phải chi trả cho việc chữa trị Virus Corona ở Mỹ mà không có sự trợ giúp từ chính phủ. Thứ hai, tiền thuế và bảo hiểm xã hội sẽ cung cấp cho người dân một số lợi ích tiềm tàng, in terms of mất sức lao động, tai nạn hay về hưu. Many people không biết rằng tiền lương hưu bọn họ nhận được chính là tiền thuế của những người đóng thuế khác và chính bản thân họ; do đó, khi về già, họ sẽ có một khoản tiền trợ cấp khi họ không còn khả năng lao động nữa, cái mà được xem là một sự đền đáp cho hàng chục năm cống hiến của họ.

Trên một diện rộng hơn, thu thuế của doanh nghiệp cũng là một bước đi cần thiết để có thể cân bằng tình hình tài chính của đất nước. Thứ nhất, since các hoạt động công nghiệp, sản xuất được diễn ra hàng loạt, tài nguyên thiên nhiên đã bị khai thác ở một tốc độ đáng báo động, cái mà pose a great threat lên sự phát triển bền vững của hệ sinh thái. Chính vì lý do đó, thu thuế của doanh nghiệp chính là một biện pháp để bù đắp lại những mất mát và tổn thấy bọn họ đã gây ra cho đất nước, such as using money để trồng lại rừng, nghiên cứu các nguồn năng lượng thay thế. Thứ hai, càng nhiều lợi nhuận được tạo ra, càng nhiều tiền thuế bọn họ sẽ phải đóng cho đất nước, cái mà có thể được sử dụng để cứu trợ cho những người sống dưới mức nghèo khổ, allowing them to escape the poverty. It is fair to say that tax là một công cụ cost-effective để thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, tạo ra công bằng trong xã hội và thể hiện tính nhân văn của chính phủ.

In conclusion, taxation is an essential part of a country, in terms of businesses and individual taxpayers, thi hành đóng thuế là nghĩa vụ bắt buộc đối với họ. Mặc dù opponents are against this idea, I once again reaffirm my position that when nhận ra tầm quan trọng và lợi ích lâu dài của chính sách, bọn họ sẽ obey the rules một cách tự nguyện.

Danh mục tin tức