Giỏ hàng

BÀI DỊCH SOCIAL MEDIA VS FACE TO FACE COMMUNICATION

The use of social media is replacing face-to-face interaction among many people in society. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Những năm gần đây đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và các thiết bị thông tin hiện đại, cái mà đang làm cách mạng cách mọi người giao tiếp. Mặc dù xu hướng này có một số điểm hại, tôi bị thuyết phục rằng the positive aspects are more significant, cái should be taken into consideration.

On the one hand, các trang mạng xã hội đã giúp chúng ta dễ dàng giữ liên lạc với những người thân yêu hơn, và phát triển công việc làm ăn mua bán, regardless geographical barrier. Thứ nhất, trong quá khứ, các du học sinh sẽ cảm thấy rất khó khăn trong việc hòa nhập vào môi trường mới due to culture shock và home sick, cái mà có thể hinder their work productivity. Tuy nhiên, it is now no longer the case since  sinh viên du học có thể giữ liên lạc với gia đình và bạn bè của họ hàng ngày bằng cách sử dụng các tính năng gọi video của Skype, Facebook hoặc các ứng dụng khác, cái mà có thể cho phép họ keep in touch và tighten their close-knit relationship with their beloved ones. Thứ hai, mạng xã hội cũng là một công cụ mạnh mẽ trong tiếp thị và kinh doanh, cái mà đang làm cách mạng nền công nghiệp mua bán. Trong thời đại kỹ thuật số 4.0 này, các công ty có thể cập nhật cho khách hàng về các sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi mới bằng cách đăng các chiến dịch quảng cáo của họ lên Facebook hoặc Instagram, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí so với các phương thức quảng cáo truyền thống, such as trên báo hoặc tạp chí, while tư vấn online cũng đang thay thế tư vấn face-to-face truyền thống, cái mà rất phú hợp trong tình hình dịch bệnh COVID kéo dài.

Albeit the aforementioned merits, cá nhân tôi tin rằng những điểm hại relaed to this trend is irresistible. Thứ nhất, việc lạm dụng mạng xã hội và giao tiếp online làm giảm chất lượng giao tiếp giữa các cá nhân, since social interaction, facial expression, body language and convincing abitity have been degraded. Bằng chứng chỉ ra rằng nhiều người who nghiện các trang mạng xã hội cảm thấy rất khó khăm trong việc kết nối với mọi người xung quanh và spark a conversation trong đám đông, cái mà đang trở thành heated topic of controversy. Thứ hai, việc sử dụng mạng xã hội thường xuyên cũng ảnh hưởng đến phong cách nói và viết, cái mà pose a great threat to sự phát triển toàn diện và tư duy ngôn ngữ của netizen. Ngày nay, nhiều thanh thiếu niên có thói quen misuse các từ viết tắt, emoticons, tiếng lóng, cái mà thường được sử dụng trong tin nhắn văn bản hoặc trong các bài đăng trên mạng xã hội, trong các bài tiểu luận học thuật hoặc email trang trọng; việc này không những làm ảnh hưởng đến chất lượng bài viết mà còn làm cho văn phong học thuật bị đời thường hóa.

Tóm lại, mặc dù việc phụ thuộc vào các trang mạng xã hội có chứa một vài tiêu cực, tôi một lần nữa tái khẳng định quan điểm của tôi rằng lợi ích có thể vượt qua những hệ quả tiêu cực. In order to achieve sustainable development, maximizing the merits của means of communication and minimizing the demerits should be paid with high attention.

Danh mục tin tức