Giỏ hàng

BÀI DỊCH ONLINE SHOPPING

Online shopping is increasing dramatically. How could this trend affect our environment and the kinds of jobs required?

Những năm gần đây đã chứng kiến sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của loại hình mua sắm trực tuyến, cái mà đang làm cách mạng ngành công nghiệp mua sắm. Mặc dù xu hướng này contains một số tác động tích cực đến môi trường và mô hình việc làm to a certain extent, những tiêu cực related to this thì more significant, cái mà should be taken into account.

On the one hand, sự phát triển của ngành công nghiệp mua bán online có những tác động tích cực lên môi trường và thị trường lao động, cái mà đang làm thay đổi sự vận động của xã hội. Thứ nhất, trong quá khứ, khách hàng phái lái xe đến các trung tâm thương mại để mua sắm, cái mà có thể discharge một lượng lớn khí thải nhà kính và gây hại cho môi trường. However, it is now no longer the case since, một chiếc xe tải giao hàng có thể chở một lượng lớn hàng hóa giao đến tay người tiêu dùng ở các địa điểm khác nhau, cái mà thải ra ít khí thải carbon hơn vào khí quyển. Thứ hai, the increasing popularity của mua sắm trực tuyến, the more cơ hội việc làm mới được tạo ra, chẳng hạn như nhân viên chăm sóc khách hàng trực tuyến, đóng gói, tài xế giao hàng và thiết kế web, cái mà giải quyết được tình trạng thất nghiệp tại các thành phố lớn và tạo ra nhiều việc làm cho các chủ shop online nhỏ. Nếu như không có những ứng dụng mua hàng trên internet này, mọi người sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng, và thị trường lao động sẽ gặp rất nhiều trở ngại trong việc phát triển.

Tuy nhiên, về lâu dài, sự tiện lợi của việc mua sắm trên Internet có thể exert một số điểm hại, cái mà surpass những điểm tích cực nêu ở trên. Thứ nhất, bằng chứng chỉ ra rằng mua sắm online kích thích hành vi mua hàng không kiểm soát, cái mà là main culprits leading to waste và throw-away society, as well as consumerism. Nếu the demand gia tăng ở một tốc độ đáng báo động, nhiều chất thải sẽ được thải ra tại các bãi chôn lấp, cái mà là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất toàn cầu. Thứ hai, sự tăng trưởng của loại hình mua sắm này có thể dẫn đến sự phá sản của nhiều nhà bán lẻ truyền thống, các ngành hàng siêu thị và chuỗi mua sắm, buộc hàng ngàn người phải đối mặt với thất nghiệp. Khi số lượng nhân viên làm việc offline vượt quá số lượng nhân viên làm việc online, việc này đồng nghĩa với mức thất nghiệp cao hơn, gây ra sự bất cân đối trong thị trường lao động về lâu về dài.

Tóm lại, mặc dù sự tăng trưởng của mua sắm trực tuyến có thể có lợi cho môi trường và thị trường lao động trong ngắn hạn; tuy nhiên, tôi một lần nữa tái khẳng định quan điểm của tôi rằng lợi ích có thể bị lu mờ bởi những hệ quả tiêu cực. In order to achieve sustainable development, maximizing the merits của hành vi mua sắm mới này and minimizing the demerits should be paid with high attention.

Danh mục tin tức