Giỏ hàng

BÀI DỊCH ONLINE COURSES

  1. Online courses

Some universities now offer their courses on the Internet so that people can study online.

Is this a positive or negative development?

 

Những năm gần đây đã chứng kiến sự phổ biến của các chương trình đào tạo từ xa và các khóa học online, cái mà đang làm cách mạng nền công nghiệp giáo dục. Mặc dù có một số nhược điểm của việc học dựa trên Internet, tôi sẽ cho rằng nhiều lợi ích có thể vượt qua những mặt tiêu cực.


Trên một mặt, không nghi ngờ gì nữa khi học sinh học online, nó sẽ mang lại một số điểm tiêu cực lên tiến trình học tập, chẳng hạn như sự sụt giảm trong tương tác, hoặc cạnh tranh giữa bạn bè đồng trang lứa. Đầu tiên, khi tham gia vào các khóa học đại học trực tuyến, học sinh có thể không có cơ hội giao tiếp trực tiếp với giáo viên của mình, nhận được sự giám sát, tính kỉ luật cũng như tình yêu thương của thầy cô. Bằng chứng chỉ ra rằng càng ít social interaction được tạo ra giữa người học và giáo viên, càng ít ham muốn, đam mê được hình thành, cái mà sẽ làm suy yếu mối dây liên kết bền chặt giữa học viên và nhiêm vụ học tập của chúng. Tương tự, các sinh viên học trực tuyến sẽ không có những cơ hộ quý giá để tiếp xúc trực tiếp với nhau và điều này có thể có tác động tiêu cực đến việc hỗ trợ, thảo luận và trao đổi ý kiến với nhau. Ví dụ, trong khi các sinh viên trong các khóa học truyền thống có thể tham dự các hội thảo và thậm chí thảo luận về các chủ đề của họ sau các giờ học, người học trực tuyến bị hạn chế trò chuyện bởi việc làm việc online. Những người học này cũng có thể thiếu động lực và yếu tố cạnh tranh, cũn như cảm hứng và sự khuyến khích mà công việc nhóm trực tiếp mang lại.


Albeit the aforementioned demerits, tôi tin rằng các khóa học đại học trực tuyến là một sự phát triển tích cực vì nhiều lý do. Thứ nhất, họ cho phép người học học một cách linh hoạt, nghĩa là họ có thể làm việc bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào thuận tiện, và họ có thể tự xây dựng tiến độ học tập theo tốc độ của riêng họ. Điều này sẽ rất có lợi cho những học sinh có sức học tập khác nhau, while nhữn học sinh gifted có thể đẩy nhanh tiến trình tích lũy kiến thức, những học sinh đến từ những disadvantaged background có thể xem đi xem lại bài giảng cho đến khi lĩnh hội được kiến thức. Thứ hai, tưởng tượng như nếu học sinh phải đi đến trường và học trực tiếp với giáo sư của họ, bọn họ phải chi trả rất nhiều tiền cho học phí, sinh hoạt phí, đi lại, trong khi nhà trường phải xây dựng cơ sở vật chất, thuê mướn giáo viên, sắp xếp và quản lý học viên. Về lâu về dài, chi phí của một nền giáo dục đại học được xây dựng online có thể được giảm đáng kể cho cả học sinh và nhà trường, trong khi doanh thu cho các tổ chức có thể tăng lên khi nhiều sinh viên có thể có cơ hội học tập.


Tóm lại, trong khi sự tham gia vào các khóa đào tạo từ xa hoặc trên mạng sẽ có một vài điểm hại, chẳng hạn như sự sụt giảm trong tương tác, hoặc cạnh tranh giữa bạn bè đồng trang lứa, tôi một lần nữa tái khẳng định quan điểm của tôi rằng những mặt tích cực, cả về kinh tế lẫn chất lượng giáo dục are irresistible. In order to achieve sustainable development, maximizing the merits and minimizing the demerits should be paid with high attention.

Danh mục tin tức