Giỏ hàng

BÀI DỊCH NGÂN SÁCH QUỐC GIA 2

TOPIC 10

Some people argue that the government should spend money on public services and facilities, but not in the arts. Do you agree or disagree?

Những năm gần đây đã chứng kiến sự thiếu hụt trong ngân sách quốc gia, cái mà đang trở thành một heated topic of controversy. Some people hold a common belief that national budget should be allocated for các dịch vụ cộng đồng và phúc lợi xã hội, cái mà có nhiều khả năng mang lại lợi ích trước mắt cho công chúng hơn là nghệ thuật. Theo quan điểm của tôi, tôi chỉ đồng ý với quan điểm trên ở một vài khía cạnh bởi vì vai trò của nghệ thuật cũng rất cần thiết.

Trên một mặt, it is understandable that việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng là rất cần thiết cho sự phát triển bền vững của xã hội. Thứ nhất, khi đầu tư vào các công trình công cộng, cái mà phục vụ cho công việc hành chính như nhà máy, cơ quan, bưu điện, hoặc vào công trình giải trí như công viên, sân chơi, nhà thi đấu, các thành phố có khả năng thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của người dân và cải thiện mức sống của họ. Nếu không có lượng tiền đổ vào các dịch vụ tiện ích này, sự phản đối và cảm giác không hài lòng sẽ được nuôi dưỡng trong lòng công chúng, since tiền thuế của người dân đã không được sử dụng cho việc phục vụ họ. Thứ hai, bằng cách đầu tư vào đường sá, giao thông và thông tiên liên lạc, thành phố hay đất nước đó sẽ được kết nối với phần còn lại của thế giới, cái mà có thể thúc đẩy cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển bền vững. Lấy hệ thống internet làm một ví dụ minh họa, từ những năm 1990s, chính phủ VN đã tăng cường đầu tư vào mạng lưới thông tin này, cho phép hàng triệu người VN được có cơ hội giao lưu, học tập và làm việc với bạn bè trên toàn thế giới, cái mà có thể xóa bỏ rào cản địa lý giữa các quốc gia.

Tuy nhiên, tôi bị thuyết phục rằng việc đầu tư vào nghệ thuật does not mean that it would be a waste of money, which should be paid with high attention. Thứ nhất, evidence reveals that nghệ thuật, in terms of Văn học, Âm nhạc, và Kịch nghệ có một vai trò rất quan trọng trong việc bồi dưỡng tinh thần, làm giàu hơn các giá trị sống và nâng cao dân trí của người dân. Imagine if người VN phải học Văn học Anh, nghe nhạc Trung Quốc or xem kịch Broadway, thay vì những sản phẩm của chính đất nước mình, sooner or later, một phần lớn người dân sẽ bị brainwashed bởi những tác phẩm ngoại nhập này. Hơn thế nữa, nghệ thuật là một phương tiện để kêu gọi đầu tư và tạo ra giá trị thặng dư cho quốc gia, hence, investment on these categories is of paramount importance. By tăng cường hợp tác tạo ra các bộ phim bom tấn và tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, đất nước sở tại sẽ có những cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh đất nước mình ra toàn thế giới, thu được nhiều lợi nhuận và phát triển bền vững as a consequence.

All the existing data have provided a concrete foundation to conclude that việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng là rất cần thiết, since it could thỏa mãn nhu cầu người dân và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, I once again reaffirm my position that vai trò của nghệ thuật trong cuộc sống cũng rất quan trọng, that should receive support from the authorities.   

Danh mục tin tức