Giỏ hàng

BÀI DỊCH MONEY MANAGEMENT

Students leave high school without learning the way how to manage their money. What are the reasons and solutions of this issue?

Những năm gần đây đã chứng kiến sự khủng hoảng kinh tế nói riêng và bất ổn xã hội nói chung, cái mà đang trở thành heated topic of controversy. Một số người có quan điểm rằng sinh viên ngày nay gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý tình hình tài chính của mình due to knowledge deficiency. Một số nguyên nhân dẫn tới vấn đề này sẽ được elaborated trong bài essay dưới đây, trước khi giải pháp khả thi được vẽ ra.


To begin with, có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại trong quản lý chi tiêu among younger generation, cái mà bao gồm sự lệ thuộc vào gia đình và chương trình giáo dục lỗi thời. Thứ nhất, bằng chứng chỉ ra rằng phần lớn học sinh trung học sống với cha mẹ và bọn chúng hoàn toàn phụ thuộc vào tài chính được chu cấp từ gia đình; chính vì vậy, bọn chúng không có bất kì khái niệm gì về giá trị đồng tiền cũng như cách thức quản lý dòng tiên. To be more specific, hầu hết học sinh không cần phải làm việc để kiếm tiền khi còn học, vì cha mẹ của chúng đã chi trả cho tất cả các nhu cầu cần thiết của chúng, cái mà là cội rễ chính của việc hoang phí sau này. Thứ hai, hệ thống giáo dục ngày nay đã trở nên quá học thuật và lỗi thời, by which các môn khoa học, tự nhiên và xã hội đạt được sự thịnh vượng của chúng; trong khi các môn dạy làm kinh tế hoặc kinh doanh đã bị chối bỏ. Khi mọi học sinh chỉ được dạy cách để trở thành người lao động, bọn chúng sẽ không có bất cứ khái niệm gì về việc trở thành chủ hoặc là nhà đầu tư kinh doanh, cái mà làm trì trệ nền kinh tế và làm suy giảm sức khỏe tài chính của chính bản thân họ.

In order to resolve this heated issue, tôi bị thuyết phục rằng không những chính phủ mà mỗi cá nhân cần phải both hold this shared-responsibility. Thứ nhất, các kỹ năng quản lý tiền cơ bản cần phải được đưa vào như một môn học bắt buộc đối với học sinh, cái mà sẽ giúp trang bị cho chúng kiến ​​thức và kỹ năng để quản lý tài chính cá nhân khi họ bước vào giai đoạn adulthood. Càng nhiều những kiến thức làm kinh doanh, tự làm chủ được giảng dạy, càng nhiều những hoài bão và đam mê sẽ được nuôi dưỡng, cái mà đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hình thành một tầng lớp các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư đầy hứa hẹn. Another worth-mentioning point is that giáo dục tại nhà cần phải được taken care with high attetion. For example, cha mẹ cần giảng dạy con cái mình về các bài học chi tiêu, tiết kiệm và dành dụm cho những ngày mưa bão, cũng như hoạch định kế hoạch tài chính trong tương lai; hơn thế nữa, chính bản thân cha mẹ cũng phải đóng vai trò là role model to guide their offspring to the right direction.

Tóm lại, việc thất bại trong vấn đề quản lý tiền có cội rễ từ hệ thống giáo dục lỗi thời và sự phụ thuộc quá mức vào gia đình; vì vậy, sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường is of paramount importance trong mục tiêu giải quyết vấn đề nhức đầu này.

Danh mục tin tức