Giỏ hàng

BÀI DỊCH KINH TẾ

  1. Economic goals versus other goals

Many governments think that economic progress is their most important goal. Some people, however, think that other types of progress are equally important for a country. Discuss both these views and give your own opinion.

Những năm gần đây đã chứng kiến sự quan tâm mạnh mẽ của mọi người về thước đo của sự thành công của một quốc gia. Một số người cho rằng profit-making improvement là mục tiêu quan trọng nhất cần đạt được, trong khi những người khác cho rằng những breakthrough khác cũng rất cần thiết. Theo quan điểm riêng của tôi, tôi bị thuyết phục rằng kinh tế, giáo dục và y tế are of paramount importance.

Trên một mặt, không nghi ngờ gì nữa nền kinh tế đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển thịnh vượng của một quốc gia, cái mà cho phép quốc gia đó gain its reputation on the global market. Đầu tiên, when having a stable và developed kinh tế, nó sẽ dẫn đến nhiều cơ hội việc làm, mức thu nhập trung bình cao, và phúc lợi xã hội tốt hơn cho mọi công dân. Since người dân có những cơ hội để thoát khỏi cuộc sống below the poverty line và có thể earn a living by their own ability, nó sẽ giảm đáng kể tỷ lệ bạo lực, conflict và tội phạm, dẫn tới một xã hội công bằng, an toàn và thịnh vượng. Thứ hai, kinh tế càng tiến bộ, càng nhiều tiền hơn được tạo ra, cái mà có thể hỗ trợ cho các chính phủ để chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng. Ví dụ, bằng cách tạo ra nhiều lợi nhuận từ nền kinh tế, chính phủ có doanh thu cao hơn có thể đầu tư vào mạng lưới giao thông của đất nước, hệ thống giáo dục và bệnh viện của nó, cái mà có thể giúp một quốc gia đứng vững trên thị trường toàn cầu, nâng tầm ảnh hưởng chính trị và sức mạnh thương mại của nó.

Tuy nhiên, tôi cũng bị thuyết phục rằng rằng các hình thức tiến bộ khác cũng quan trọng như yếu tố kinh tế nêu trên, such as giáo dục và y khoa. Bằng chứng chỉ ra rằng một dân tộc có high literacy đồng nghĩa với một dân tộc phát triển, mà trong đó các phát minh sáng chế và các ý tưởng mới có thể được tạo ra, cái mà thúc đẩy sự phát triển bền vững. Các thập kỉ gần đây đã chứng kiến sự suy thoái của nền kinh tế và sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, cũng như ô nhiễm môi trường; vì vậy, nước nào thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ và fossil fuel sẽ là nước đạt được thành công nhất định. Do đó, hàng loạt investment vào việc nghiên cứu năng lượng thay thế, máy móc tân tiến và giáo dục cao cấp should be taken into account. Thứ hai, nếu như không có một nền y khoa phát triển, khó có lòng nào một quốc gia có thể đạt được sự phát triển nhảy vọt về mặt kinh tế. Trong quá khứ, đại dịch HIV AIDS, cúm gia cầm và Ebola đã ngăn cản sự phát triển thịnh vượng của quốc gia due to lực lượng lao động sa sút. Vì vậy, nước nào tìm cách ngă chặn và chữa trị các loại dịch bệnh tốt sẽ có thể ensure sự thịnh vượng lâu dài của mình due to high productivity working labor va long life expectancy.

Tóm lại, trong khi nền kinh tế rõ ràng là một dấu ấn quan trọng của một quốc gia thành công, tôi một lần nữa tái khẳng định quan điểm của tôi rằng tiêu chí giáo dục và sức khỏe cũng có ý nghĩa quan trọng ngang bằng.

Danh mục tin tức