Giỏ hàng

BÀI DỊCH GENDER EQUALITY

  1. Parental roles

These days more fathers stay at home and take care of their children while mothers go out to work. What could be the reasons for this? Do you think it is a positive or a negative development?

 

Những năm gần đây đã chứng kiến sự thay đổi của vai trò người đàn ông và phụ nữ trong gia đình, which is a heated topic of controversy. Một số nguyên nhân attributed to this heated phenomenon will be elaborated trong bài essay dưới đây, và tôi tin rằng khi phụ nữ đi làm và đàn ông ở nhà chăm sóc con là một xu hướng tích cực.

To begin with, có một số nguyên nhân vì sao vai trò của các thành viên trong gia đình đang thay đổi. Thứ nhất, in order to make ends meet/ earn a living trong xã hội ngày càng cạnh tranh, this means that chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng ở một mức độ đáng báo động, especially tiền học phí cho con em. Vì vậy, the one who earn much more money sẽ đóng vai trò làm người breadwinner trong gia đình, regardless of their gender. Thứ hai, các phong trào quyền bình đẳng giữa đàn ông và phụ nữ đã đạt được những cột mốc quan trọng, điều đó đã cho phép phụ nữ được đi học, xây dựng sự nghiệp và đạt được địa vị xã hội cao, compared to their counterparts. While on the other hand, xu hướng đàn ông ở nhà và chăm sóc con cái cũng được xã hội chấp nhận một cách rộng rãi.


Theo quan điểm của tôi, tôi bị thuyết phục rằng những thay đổi được mô tả ở trên nên được coi là tiến bộ. Khi mà đàn ông và phụ nữ có cơ hội như nhau, và trong đó phụ nữ không bị áp lực phải hy sinh sự nghiệp, điều đó chứng tỏ xã hội đã trở nên bình đẳng hơn cho mọi người. Trên một diện rộng hơn, since đàn ông tham gia vào việc nuôi dạy con cái, họ sẽ be aware về những đóng góp và cống hiến của người phụ nữ trong gia đình, cái mà nâng cao nhận thức hơn về cuộc sống hôn nhân và tầm quan trọng của gia đình. Tuy nhiên, xu hướng này cũng không hoàn toàn thoát khỏi những hệ lụy, bởi vì nhiệm vụ chăm sóc con cái là một món quà dành cho người phụ nữ. Họ được sinh ra với lòng thương yêu, tình trắc ẩn, caring và tận tụy, cái mà sẽ phù hợp hơn đối với quá trình lớn lên của con cái.


Tóm lại, vai trò thay đổi của đàn ông và phụ nữ trong gia đình là kết quả của những thay đổi rộng lớn hơn trong xã hội, và tôi tin rằng những sự phát triển này là đáng mong đợi, cái mà vượt quá những negative outcomes.

Danh mục tin tức