Giỏ hàng

BÀI DỊCH ECONOMIC PROGRESS

  1. Economic progress

Economic progress is often used to measure a country's success. However, some people believe that other factors are more important. What other factors should also be considered when measuring a country's success?

Những năm gần đây đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của một số quốc gia trên thị trường quốc tế. Một số người cho rằng sự phát triển kinh tế là thước đo thành công của một quốc gia, tuy nhiên, theo quan điểm riêng của tôi, giáo dục và y tế cũng đóng một vai trò quan trọng không kém.

Trên một mặt, it is undeniable that kinh tế càng phát triển, xã hội ngày càng được thúc đẩy, cái mà có thể đảm bảo được chất lượng sống cho người dân. Trong quá khứ, khi Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ tập trung vào nền nông nghiệp, nền kinh tế của các quốc gia này phát triển rất chậm chạp và có năng suất thấp bởi vì họ phải phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, khí hậu và môi trường. Tuy nhiên, ngày nay, nhờ vào tiến bộ khoa học kĩ thuật và sản xuất, GDP trên đầu người đã gia tăng lên 1 cách đáng kể, giúp những nước này trở thành cường quốc có sức ảnh hưởng trên thế giới, cái mà được phản ánh qua tỷ giá của đồng Yên Nhật và Won Hàn Quốc. Thứ hai, khi tiềm lực kinh tế của một quốc gia được công nhận, nó sẽ trở thành miền đất hứa cho những nhân tài và người dân, bởi vì bọn họ tin rằng lập nghiệp ở nước này sẽ có thể đảm bảo cho tương lai của họ. Lấy nước Mỹ làm một ví dụ để minh họa, hàng năm, hàng trăm ngàn người nước ngoài tìm cách di cư sang Mỹ để sinh sống và làm ăn bởi vì nước này có nền kinh tế lớn nhất thế giới, cùng với sự phát triển của cơ sở hạ tầng, con người và tự do.

Trên một mặt khác, tôi bị thuyết phục rằng y tế và giáo dục đóng một vai trò không thể tách rời trong sự thành công của các quốc gia. Thứ nhất, hệ thống y tế càng phát triển, an sinh xã hội và phúc lợi càng được duy trì, cái mà có thể nâng cao mức sống, sức khỏe và sự hạnh phúc cho người dân. Bằng chứng chỉ ra rằng khi sinh con ở Canada, người mẹ hoàn toàn không những không phải trả bất kì khoản viện phí nào mà còn nhận được trợ cấp từ chính phủ, trong khi đứa bé sẽ nhận được giáo dục miễn phí đến năm 18 tuổi, cái mà phản ánh sự thành công vượt bậc và sự hạnh phúc của đất nước này. Thứ hai, một hệ thống giáo dục tốt là yếu tố sống còn cho sự phát triển của bất kỳ quốc gia bởi vì các trường học chịu trách nhiệm về chất lượng của các thế hệ công dân tương lai. Trên một diện rộng hơn, một lực lượng lao động được giáo dục tốt sẽ cho phép nhiều công ty và ngành công nghiệp phát triển, dẫn đến giao dịch với các quốc gia khác và gia tăng sự giàu có.


Tóm lại, sự thành công của các quốc gia có thể được đánh giá và so sánh theo nhiều cách khác nhau, nhưng tôi cho rằng bên cạnh kinh tế, tiêu chuẩn của một hệ thống giáo dục và y tế là một thước đo tốt nhất cho sự thành công của nó.

Danh mục tin tức