Giỏ hàng

BÀI DỊCH CÔNG BẰNG

What is equity? How to achieve it?

Những năm gần đây đã chứng kiến sự growing concern của công chúng về sự bất bình đẳng (inequality) trong xã hội, cái mà đang âm thầm chia rẽ sự gắn kết của một quốc gia (step-by-step divide the cohesion of a nation). Theo quan điểm của tôi, bình đẳng cần được đặt lên trọng tâm của một xã hội (hould be put at the heart of a society), và để đạt được mục tiêu đó, một số chính sách cần được thông qua (key policies should be adopted) và các hành động cần phải được thực hiện.

To begin with, trong một xã hội lý tưởng (ideal society), mọi cư dân sẽ được tạo cơ hội bình đẳng (equal opportunities) để phát triển và hoàn thiện bản thân, cái mà được phản ánh trong nền giáo dục miễn phí và quyền tự do cá nhân. Thứ nhất, khi con người được tiếp cận giáo dục bình đẳng (give equal access to education), tất cả thanh niên sẽ được trang bị kiến ​​thức cần thiết (sufficient) và các kỹ năng (hands-on experiences) để có thể làm việc và thăng tiến trong nghề nghiệp đã chọn và trở thành một thành viên đóng góp (contributing member) của xã hội. Imagine if người dân cảm thấy quá khó khăn trong việc approach giáo dục, bọn họ sẽ có xu hướng drop out from schools at the early age, tham gia vào các hoạt động phi pháp, phạm tội, cái mà pose a great threat lên sự an ninh và nền hòa bình của một quốc gia. Thứ hai, bình đẳng means that mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, thể hiện quan điểm và mưu cầu hạnh phúc (freedom of expression, and pursuit of happiness), by this khoảng cách (gap) giữa người giàu và người nghèo sẽ được xóa nhòa (eliminated), cái mà có thể giảm những áp lực lên nền kinh tế và sự bất ổn trong xã hội (economic growth and social instability). This could be observed trong trường hợp của nước Mỹ, khi những người da màu được gắn mác với tệ nạn xã hội, thất nghiệp, nghèo đói (colored people are labeled with social evils, jobless, poverty), while người da trắng trở thành các dân tộc thượng đẳng (superior ethnics), who nhận được mọi đặc quyền (privilege) của xã hội. Khi hiện tượng này xảy ra, nó sẽ kích thích những sự không thỏa mãn trong lòng công chúng (provoke public dissatisfaction), triggering bạo loạn và xug đột trên diện rộng (riots and chaos), cái mà có thể được witnessed qua phong trào “Black Lives Matter” gần đây.

In order to mitigate this controversial phenomenon, I am convinced that không những chính phủ mà mỗi cá nhân cần phải both hold this shared-responsibility. Thứ nhất, tài trợ cho giáo dục cần phải được ưu tiên như mục tiêu hàng đầu (should be prioritized as the primary goal), cái mà có thể nâng cao tỉ lệ dân trí (literacy rate) và đào tạo một tầng lớp lao động tri thức (knowledgeable working class), who could chăm sóc cho chính bản thân họ và cống hiến cho đất nước. Bằng chứng chỉ ra rằng nghèo đói và thất học (poverty and illiteracy) là main foundation của thất nghiệp và tệ nạn xã hội; henceforth, khi người dân nhận ra rằng bọn họ nhận được sự quan tâm từ chính phủ và các tầng lớp khác, the sense of community belonging có thể được hình thành, easing the tension giữa người với người. Another worth-mentioning point is that mỗi người dân cần phải tranh đấu cho quyền tự do và đòi lại sự công bằng cho chính bản thân mình (fight for their freedom and claim justice for themselves), bởi vì nếu bọn họ không take actions, những nhà lãnh đạo sẽ misunderstand that người dân đang hài lòng (pleased) với chính sách và thể chế của quốc gia (nation's policies and institutions). For example, sinh viên và người dân Hong Kong đã chiến đấu không ngừng nghỉ (constantly) trong nhiều năm vừa qua để có thể dành lại được quyền tự do và công bằng cho chính họ và thế hệ tương lai từ đảng cộng sản Trung Quốc (Chinese Communist Party); imagine if bọn họ e sợ quyền lực của chính quyền, sooner or later, Hong Kong sẽ trở thành một phần lãnh thổ (part) của Trung Quốc và mất đi nền tự do dân chủ (democratic freedom) mà người Anh đã mang lại 100 năm trước.

Tóm lại, achieving xã hội lý tưởng vẫn còn rất nhiều obstacles và challenges, nhưng nó không có nghĩa là bất khả thi (but it does not mean impossible) nếu chính phủ đầu tư rộng rãi vào việc cung cấp giáo dục miễn phí, dịch vụ xã hội và người dân cần tranh đấu cho quyền lợi hợp pháp của mình (legal rights).

Danh mục tin tức