Giỏ hàng

BÀI DỊCH BUSINESS

  1. Responsibilities of businesses

As well as making money, businesses also have social responsibilities. To what extent do you agree or disagree?

 


Những năm gần đây đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các công ty, tập đoàn nội địa và đa quốc gia, cái mà đang có những đóng góp cực kì tích cực vào nền kinh tế và sự phát triển xã hội. Một số người có quan điểm rằng là bên cạnh việc tạo ra lợi nhuận, doanh nghiệp cũng nên có trách nhiệm với cộng đồng. Theo quan điểm riêng của tôi, cả 2 mục tiêu trên đều rất cần thiết cho sự phát triển của chính công ty đó và xã hội


Trên một mặt, tôi bị thuyết phục rằng các doanh nghiệp phải kiếm tiền để tồn tại trong thế giới cạnh tranh ngày nay. Đầu tiên, khi các doanh nghiệp có đủ khả năng để tạo ra lợi nhuận, họ sẽ có thể trang trải chi phí hoạt động của mình, chẳng hạn như tiền lương nhân viên và thanh toán cho các tòa nhà và tiện ích, cái mà giúp duy trì các hoạt động cần thiết cho hệ thống. Lượng lợi nhuận này sẽ được dùng để giúp đỡ cho các cá nhân, doanh nghiệp cộng tác khác và hệ thống chính phủ, cái mà rất quan trọng trong việc duy trì nền kinh tế. Thứ hai, càng nhiều lợi nhuận được tạo ra, càng nhiều đầu tư vào cải tiến và đổi mới, cái có thể đảm bảo và duy trì thành công cho donah nghiệp. Nếu một công ty không thể đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng và thị trường, bất kỳ mối quan tâm nào về trách nhiệm xã hội sẽ trở nên vô nghĩa. Nói cách khác, một công ty chỉ có thể đóng góp tích cực cho xã hội nếu nó có sức khỏe tài chính tốt.


Trên một mặt khác, tôi tin rằng bên cạnh mục đích tối đa hóa lợi nhuận; các doanh nghiệp cũng cần có vai trò rộng hơn trong xã hội và các hoạt động cộng đồng. Thứ nhất, khi các doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận của họ để hỗ trợ các tổ chức từ thiện địa phương, các dự án môi trường hoặc các sáng kiến ​​giáo dục, điều này sẽ góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của công ty đó trên thị trường và xã hội. Mỗi năm, rất nhiều học bổng giúp đỡ học sinh nghèo, quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư hoặc tạo việc làm cho người khuyết tật đã được tiến hành, cái mà đang đem lại những giá trị tích cực cho cộng đồng. Thứ hai, bằng chứng chỉ ra rằng các hoạt động sản xuất đã gián tiếp hoặc trực tiếp gây hại lên môi trường xung quanh và con người, vì thế, việc giúp đỡ những cộng đồng địa phương có thể được xem như 1 cách để đền bù cho những thiệt hại họ gây ra. Nếu như không có những hoạt động hỗ trợ này, bất hòa và xung đột sẽ có thể dễ dàng xảy ra trên diện rộng; vì vậy, những hoạt động vì cộng đồng is a must và cần nên được khuyến khích


Tóm lại, mặc dù việc duy trì tạo ra lợi nhuận đóng một vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển của công ty, tôi một lần nữa tái khẳng định quan điểm của tôi rằng là các hoạt động xã hội cũng rất cần thiết bởi vì nó sẽ giúp giảm áp lực giữa doanh nghiệp và địa phương về lâu về dài.

Danh mục tin tức