Giỏ hàng

BÀI DỊCH ARTIST

  1. Financial support to artists

Some people think that governments should give financial support to creative artists such as painters and musicians. Others believe that creative artists should be funded by alternative sources.

Discuss both views and give your own opinion.

 

Những năm gần đây đã chứng kiến sự gia tăng trong các hạng mục cái mà cần sự support từ ngân sách quốc gia, cái mà đang trở thành heated topic of controversy. Một số người hold a common belief that nghệ sĩ should be the one who nhận được sự đầu tư này, while những người khác tin rằng họ nên tìm tài trợ từ các nguồn khác. Cả 2 quan điểm trên sẽ được phân tích trong bài essay dưới đây trước khi đưa ra quan điểm cuối cùng.


Trên một mặt, it is undeniable that một số dự án nghệ thuật và nghệ sĩ chắc chắn cần sự giúp đỡ từ nhà nước. Thứ nhất, bằng chứng chỉ ra rằng những tác phẩm nghệ thuật đại diện cho văn hóa, di sản và lịch sử của quốc gia đó, which đóng vai trò rất quan trọng trong việc giới thiệu hình ảnh quốc gia đến cộng đồng thế giới. Chính vì vậy, chính phủ và local authorities nên trả tiền cho các nghệ sĩ sáng tạo in order to stimulate their creativity, boost their imagination, passion bởi vì nếu không có tài trợ của họ, các thành phố của chúng ta sẽ kém thú vị và hấp dẫn hơn nhiều. Thứ hai, in order to tạo ra các tác phẩm nghệ thuật, các nghệ sĩ phải làm việc ngày đêm dưới áp lực căng thẳng, without a minimum wage, cái mà sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sáng tác. Vì thế, khi nhận được nguồn tài trợ từ quỹ chính phủ, họ có thể toàn tâm toàn ý đặt mọi nỗ lực vào việc sàng tác, cái mà có thể làm giảm áp lực kinh tế đang đè nặng lên đôi vai họ.

Trên một mặt khác, việc nhận được aids từ những nguồn khác cũng rất quan trọng bởi vì nó sẽ làm giảm áp lực lên ngân sách quốc gia và chính bản thân nghệ sĩ. Thứ nhất, chính phủ hiện đang những mối quan tâm quan trọng hơn cho giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng và an ninh, cái mà demand một lượng lớn tiền allocated. Nếu như chính phủ không phải chi quá nhiều tiền cho các tác phẩm nghệ thuật - cái mà được xem là không cấp bách và cần thiết -  số tiền này có thể dùng để giúp những người khốn khổ, hoặc các bệnh nhân, người khuyết tật. Hơn thế nữa, các nghệ sĩ cũng làm một công việc như bất kỳ những ngành nghề nào khác, và do đó họ nên tự kiếm tiền bằng cách bán tác phẩm của mình cho các nhà sưu tập hoặc người yêu nghệ thuật. Nếu bọn họ có khả năng kiếm tiền bằng chính tác phẩm của mình, họ sẽ trân trọng hơn công việc của mình, chứ không trông chờ vào sự thương hại hay trợ cấp từ chính phủ.

Tóm lại, mặc dù sự giúp đỡ của chính phủ đôi khi là cần thiết, tôi một lần nữa tái khẳng định quan điểm của tôi rằng nghệ sĩ nên tự tìm những nguồn hỗ trợ khác, chẳng hạn như selling their artworks or depending on non-government organizations in order to làm giảm áp lực lên ngân sách quốc gia.

Danh mục tin tức