Giỏ hàng

Các lỗi thường gặp trong bài thi IELTS SPEAKING

 • Cho thời gian 1 phút để Take notes (trong phần part 2) nhưng vẫn có bạn không tận dụng cơ hội để take notes
 • Vẫn còn nhiều lỗi sai về phát âm (ending sounds, vowels, word stress, linking sounds, intonation…), và lỗi ngữ pháp (sai thì động từ, cấu trúc câu còn đơn giản…)
 • Vốn từ vựng chưa phong phú, thường xuyên lặp đi lặp lại các từ đơn giản
 • Nôi dụng bài nói chưa tập trung trả lời vào câu hỏi (part 2), nói chưa trôi chảy
 • Chưa có nhiều ý để nói, chưa biết cách mở rộng, phát triển ý
 • Nhiều trường hợp chưa hiểu câu hỏi giáo viên đặt ra trong phần 3
 • Sắp xếp ý còn lộn xộn
 • Part 2 thường thiếu thời gian, không trả lời được hết các câu hỏi trong phiếu câu hỏi
 • Chưa sử dụng hiệu quả body language. Khi trả lời câu hỏi thường nhìn xung quanh, không có tiếp xúc mắt trực tiếp (eye contact) với người hỏi
 • Sử dụng nhầm thì của động từ khi miêu tả Part 2.
 • Khớp khi ngồi trước giám khảo, còn ấp úng và stop nhiều lần khiến bài bị gián đoạn.

Chúc các bạn luyện thi thành công với Cafe IELTS^^.

Danh mục tin tức