Giỏ hàng

Phương pháp cải thiện kỹ năng đọc trong Ielts

Như tôi đã hứa với các học sinh tại Café IELTS, bài viết này sẽ về những cách hiệu quả để cải thiện kỹ năng đọc của bạn.

Mẹo # 1

– Đừng đọc cả đoạn. Rèn luyện mình để quét và nhận biết những thông tin quan trọng. Sau khi bạn quét hết văn bản trong lần đầu tiên, bạn nên biết những ý của mỗi đoạn. Bằng cách này bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian vô giá.

Mẹo # 2

– Sử dụng thời gian chặt chẽ. Đừng chia thành 3 phần bằng nhau 20 phút. Tại sao? Bởi vì đoạn cuối cùng là đoạn khó khăn nhất và bạn sẽ cần hơn 20 phút để giải nó. Vì vậy, tôi đề nghị chiến thuật 15-20-25, hoặc 17-20-23

Mẹo # 3

– Đừng quên để sao chép câu trả lời của mình vào phiếu trả lời. Bạn có thể viết chúng trong giấy câu hỏi, nhưng điểm số của bạn dựa trên những gì được viết trong phiếu trả lời.

Mẹo # 4

– Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho một câu hỏi nào đó – đánh dấu nó với một ký tự lớn! Do vậy, bạn sẽ có thể dễ dàng nhìn thấy nó sau này và chuyển sang một trong những đoạn tiếp theo, không gặp khó khăn. Sau đó bạn có thể quay lại, cố gắng trả lời những câu hỏi một lần nữa, nếu bạn còn thời gian, nếu không, đánh đại!

Mẹo # 5

– Đếm từ trong câu trả lời của bạn. Nếu các hướng dẫn nói “câu trả lời trong 3 từ” – bạn cần trả lời trong đáp án có 1đáp án là chính xác 3 từ, khi ngay cả một “a” và “the” được tính là một từ!

Mẹo # 6

– Khi bạn thực hành và trả lời câu hỏi, viết câu trả lời của mình vào phiếu trả lời và đặc biệt chú ý đến các câu trả lời sai. Bạn cần phải hiểu tại sao bạn đã thực hiện những sai lầm và ghi nhớ chúng, vì vậy bạn sẽ không làm cho họ một lần nữa.

Chúc bạn may mắn với Café IELTS

Danh mục tin tức