Giỏ hàng

IELTS Reading tips: True, False, Not Given

IELTS Reading tips: True, False, Not Given

Mỗi kì thi IELTS Reading diễn ra, có rất nhiều sinh viên nói với tôi (và tôi đồng ý) rằng True/False/Not given là một nhiệm vụ rất khó hiểu.

Làm thế nào để bạn “tấn công” loại câu hỏi này? Đầu tiên tìm hiểu các quy tắc:
• Nếu tuyên bố rõ ràng xuất hiện trong văn bản – đó là True
• Nếu các văn bản nói rõ ràng trái ngược với tuyên bố – nó là False
• Nếu bạn không tìm thấy các báo cáo để thể là đúng hay sai – đó là Not Given

Ví dụ:
” Smoking is dangerous and can lead to cancer ” – True, False, Not Given?
1) Nếu văn bản nói rõ ràng rằng “hút thuốc lá là nguy hiểm và dẫn đến bệnh ung thư” thì câu trả lời là True.
2) Nếu các văn bản nói rằng “Không có nghiên cứu cho thấy bằng chứng rằng hút thuốc là nguy hiểm và dẫn đến bệnh ung thư” thì câu trả lời là False.
3) Nếu các văn bản nói “Nghiên cứu này bao gồm hút thuốc lá ở cả hai giới ở các độ tuổi 30 đến 45” và không có gì khác về hút thuốc – câu trả lời của bạn là Not Given.

Đừng mắc những sai lầm này:

• Đừng cho bất cứ điều gì dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của bạn, mà hãy đọc các văn bản! Đó là chiêu thức lừa cũ nhất và họ sử dụng nó rất nhiều trong các kỳ thi IELTS.
• Đừng “tự suy diễn” câu trả lời của bạn – bạn có thể bắt đầu xây dựng trình tự logic sai mà sẽ dẫn bạn đến những câu trả lời sai. Vì vậy, bám vào các đoạn văn càng nhiều càng tốt! Đáp án chỉ nằm trong bài thôi bạn nhé!

Danh mục tin tức