Giỏ hàng

Các lỗi thường gặp trong bài thi IELTS READING

Bài thi IELTS vốn đã rất khó khăn. Tuy vậy, vẫn còn một số bạn mất điểm đáng tiếc bởi những lỗi sai khong đáng có. Hôm nay, Cafe IELTS sẽ chỉ ra một số lỗi phổ biến để các bạn ôn luyện tốt hơn và né nhũng lỗi đó ra ngay nhé 

5 Lỗi thường mắc phải nhất:

+ Lỗi 1. – Viết quá ba từ / Số trên một câu trả lời

Ex:
What length of time for study is recommended to raise your IELTS score by one band level?
trả lời: It takes 3 months
Rõ ràng, đây là một câu trả lời sai, cho dù ý của câu đúng với câu trả lời. Hãy nhớ đến số lượng từ mà câu hỏi giới hạn(NO MORE THAN 2 WORDS hay NO MORE THAN THREE WORDS). Thay vào đó, bạn hãy trả lời là “3 months” hoặc “three months”.

+ Lỗi 2. Lỗi điền từ

Ex:
IELTS is an ______________ test.
Trả lời: tough
Đây là một lỗi ngữ pháp phổ biến trong luyện thi Ielts, cách sử dụng mạo từ a/an/the.
Bạn phải chú ý tới những chi tiết nhỏ nhất. Thay vì đó, bạn có thể điền câu trả lời là “interesting” hoặc “English”.

+ Lỗi thứ 3. Chọn đáp án

Hãy chọn số lượng đáp án đúng với yêu cầu của đề bài

Ex:
Choose two of the following answers and write the letters on your answer sheet.
Where do you study best?
a) at school
b) in the library
c) at ‘English Study Success’
d) on extra class
e) in your own room
Answer: C
Như vậy, cho dù đáp án C là đúng, bạn vẫn không được điểm cho câu này vì đề ra là bạn phải chọn hai đáp án liền một lúc.

+ Lỗi thứ 4. Lỗi chính tả

Ex:
Write the street address you hear.
Answer: Notingham Street
Đây là một câu trả lời sai, “Notingham” phải có hai chữ “T” – ” Nottingham”. Nếu bạn không biết hay không nhớ từ này, bạn sẽ bị trừ điểm cho dù đây là tên riêng, và đề bài không hề cho trước đáp án để bạn lựa chọn.

+ Lỗi thứ 5. Lỗi chọn đáp án

Có rất nhiều từ đồng nghĩa trong tiếng Anh, nhưng đáp án của bất kì câu trả lời nào trong bài thường được lấy ra trong đề bài cho sẵn.
Ex:
Complete the summary using words taken from the following passage:
“When preparing for the IELTS test it is important to include a wide variety of topics to study. You need to be aware of the important issues facing society today, and also be able to give your opinion about them either orally or in written form”
Question 5 & 6 – Summary:
Make sure you study ____5. of topics to do with current affairs to give you ideas to
use in the oral and/or _____6. test.

Answer:

  • Lots
  • reading

Như vậy, dù đáp án “Lots” rất phù hợp về ngữ pháp và ý nghĩa để điền vào câu trả lời số 5, nhưng hướng dẫn của bài là lấy từ “trong đoạn văn”, nên nếu bạn tự nghĩ ra một đáp án nào khác, bạn sẽ không được điểm. Lưu ý nhé các bạn!

Danh mục tin tức