Giỏ hàng

Lời Khuyên Thi Ielts tại hội đồng thi IDP

Chào các bạn, hôm nay Café IELTS đã rất may mắn khi gặp được một người đặc biệt, một cựu giám khảo IELTS tại hội đồng thi IDP. Ông đã gửi cho tôi một email với những lời khuyên tuyệt vời và tất nhiên, Café IELTS sẽ không giữ lại tất cả những điều này mà chia sẻ với các bạn nhé! :).

IELTS Writing Tips

Nếu bạn cần Band 6 – không cần cấu trúc câu phức tạp. Nếu mục tiêu của bạn là band 7 – hãy dùng các cấu trúc câu đa dạng, phức tạp, ngôn ngữ và từ vựng học thuật.
Đừng viết hơn 400 từ trong IELTS Task 02. Tại sao? Bởi vì:
1) Phải mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành
2) Nhiều câu = nhiều sai lầm

IELTS Speaking Tips

Nói cho đến khi họ dừng bạn, không chỉ trả lời các câu hỏi một cách lủng củng và dừng lại. Rất có thể bạn sẽ được hỏi về một cái gì đó bạn chưa bao giờ nghe nói đến, hoặc không có ý kiến. Nếu bạn không biết câu trả lời – nói với các giám khảo ngay lập tức, yêu cầu họ lặp lại hoặc hỏi rằng ý giám khảo có phải vậy không?

Chúc các bạn may mắn trong kỳ thi!

Danh mục tin tức